IFI7209.DT Haridustehnoloogia ja õppimisteadused - kevad 2018

Kognitiivne õpikäsitus

25.04.2018 22:13 by Lilit Vuntus

Kognitiivne õpikäsitus vastandub biheivioristlikule õpikäsitusele. Oluliseks peetakse inimese ajutegevuse protsesse.


Siin on mõistekaart illustreerimaks kognitiivse õpikäsituse tahke ja nendevahelisi seoseid.Link ülesandele.

https://wuntsblog.wordpress.com/2018/04/25/kognitiivne-opikasitus/

1 comments:

Kognitiivse õppimise mõistekaartidest | IFI7209.DT Haridustehnoloogia ja õppimisteadused to Lilit Vuntus

28.04.2018 7:40
Post a comment