IFI7209.DT Haridustehnoloogia ja õppimisteadused - kevad 2018

Mõistekaart kognitiivsest õppimisest digitehnoloogiaga

25.04.2018 1:42 by Krista Kõlli-Raud

See on Krista vastus ülesandele https://ifi7056.wordpress.com/2018/04/08/moistekaart-kognitiivne-oppimine/


Mõistekaart pdf-failina


Mõistekaart pildifailina. Osa jooni on puudu, katsetasin vasakusse serva kõiki vajalikke seosejooni teha, aga tundus, et läheb segasemaks ja käest ära, mitte ülevaatlikumaks.  Juba tehtut kustutama ei hakanud. Sinised kastid on eriti digitehnoloogilised …


kognitiivne3


 


 


 

https://kristaharidustehnoloogia.wordpress.com/2018/04/24/moistekaart-kognitiivsest-oppimisest-digitehnoloogiaga/

1 comments:

Kognitiivse õppimise mõistekaartidest | IFI7209.DT Haridustehnoloogia ja õppimisteadused to Krista Kõlli-Raud

28.04.2018 7:40
Post a comment