IFI7209.DT Haridustehnoloogia ja õppimisteadused - kevad 2018

Mõistekaart: Kognitiivne õppimine

21.04.2018 18:40 by Margit Ojaots

Ülesanne: https://ifi7056.wordpress.com/2018/04/08/moistekaart-kognitiivne-oppimine/


  


Tegin ka testi oma õpistiili kohta: 

https://hashtagmargit.wordpress.com/2018/04/21/moistekaart-kognitiivne-oppimine/

1 comments:

Kognitiivse õppimise mõistekaartidest | IFI7209.DT Haridustehnoloogia ja õppimisteadused to Margit Ojaots

28.04.2018 7:40

[…] Margit https://hashtagmargit.wordpress.com/2018/04/21/moistekaart-kognitiivne-oppimine/ on toonud välja oma õpistiilide testi tulemused. Mõistekaart jääb küll pisut vähem ülevaatlikuks ja juhib pigem teooriate juurde jõudmata dgitehnoloogia rakendustega sidumiseni. […]


LikeLike

Post a comment