IFI7209.DT Haridustehnoloogia ja õppimisteadused - kevad 2018

Situatiivse õppimise mõistekaart

19.04.2018 13:20 by Kristel Kriisa

Ülesanne siin


Minu kolmas mõistekaart </div><div id=https://kristelopib.wordpress.com/2018/04/19/situatiivse-oppimise-moistekaart/

1 comments:

Situatiivse õppimise ja sotsiaal-konstruktivistliku õppimise mõistekaartidest &#124; IFI7209.DT Haridustehnoloogia ja õppimisteadused to Kristel Kriisa

28.04.2018 8:33
Post a comment