IFI7209.DT Haridustehnoloogia ja õppimisteadused - kevad 2018

Ülesanne 1 IFI7209.DT Haridustehnoloogia ja õppimisteadused

14.03.2018 21:36 by Liis Viin

Ülesanne


Bakalaureuse õpingute jooksul puutusin kokku õpikäsitlustega ning koolitöö raames tuli neid ka võrrelda ning teha video.


Biheivioristlik õpikäsitus- õpikäsitlus, mis töötab masina moodi. Õpitakse mingi konkreetne tegevus selgeks, kuid miks ja mida, sellest ei räägita. Omandatakse teadmisi tüki kaupa, ei looda ühendusi. Õppija viib mingit toimingut ellu, kuid ta ei pruugi aru saada miks. Tulemus peab olema mõõdetav, kvantitatiivne hindamine.


Võin väita, et olen kõikide õpikäsitustega mingil määral kokku puutunud.


Biheivioristliku õpikäsituse puhul tuleb meelde, et enamus lasteaedasid püüavad olla lapsest lähtuvad, kuid tugevat mõju avaldab siis õpetaja poolt kindla teadmise õpetamine. Mäletan põhikooli vene keele tunde, kus erinevate käänete puhul oskasin tekstist kõik nt „ÕI“ lõpuga sõnad välja otsida, kuid mida need sõnad tähendasid, sellest ma aru ei saanud. Tänapäeval on kõige aktuaalsem konstruktivistliku õpikäsituse rakendamine, kus pooldatakse lapse ISE tegemist. Laps on aktiivne õppija ja muidugi sotsiaalne kontekst on väga oluline.


Erinevaid õpikäsitlusi ehk teooriat on vaja teada, et sa ise õpetajana saaksid aru, mida ja kuidas ja miks sa lastele edasi tahad anda. Samuti, et mõista, miks teised pedagoogid just mõnda konkreetset õpikäsitust rakendab. Pean oluliseks, et õpetaja peaks olema teadlik kõikide õpikäsituste positiivsetest külgedest ning ohtudest. Iga laps/õppija on erinev, oluline on teada, kuidas talle kõige efektiivsemalt ning selgemalt uut teadmist õpetada. Oluline on arendada lapse loovust ning suunata teda ise avastama ja õppima. Kuid mõnikord on ka faktiteadmiste õppimine väga oluline. Õpetaja peab lihtsalt teadlik olema erinevatest õpetamise viisidest.


Untitled Diagram (2)


 


 


.

https://liisviinarvuti.wordpress.com/2018/03/14/ulesanne-1-ifi7209-dt-haridustehnoloogia-ja-oppimisteadused/

1 comments:

Situatiivne ja sotsiaal-kultuuriline õppimine – E-portfoolio (Liis Viin) to Liis Viin

08.05.2018 18:21

[…] Ülesanne […]


LikeLike

Post a comment