IFI7209.DT Haridustehnoloogia ja õppimisteadused - kevad 2018

Kognitiivne õppimine

12.04.2018 19:44 by Katre Raudmäe

Link ülesandele on siin.


Kuna materjale ja mõisteid oli sel korral tõesti palju, tuli ka mõistekaart mahukam. Mõistekaarti saab vaadata siin.


Mõtisklesin pisut selle üle, kuidas keeleõppes saab rakendada digivahendeid kognitiivse õppimise vaatenurgast. Kindlasti saab kasutada mitmesuguste skeemide, mõiste- ja mõttekaartide koostamist, seda nii näiteks lugemistekstide mõistmiseks, suulise esitluse ettevalmistamiseks, sõnavara õppimiseks jne. Ise olen kasutanud ja soovitanud õpilastel kasutada alljärgnevaid vahendeid: Coggle, Bubbl.us, Mindomo. Samas oleme ühistööna koostanud selgitavaid skeeme ka nt Padleti veebitahvlis. Kindlasti on väga tõhusad ka igasugused multimeedia vahendid, YouTube on ammendamatu keeleõppevideote allikas. Loomulikult saab digivahenditega luua ka interaktiivseid kognitiivset õppimist toetavaid õppematerjale (näiteks interaktiivsed videod, tekstid, skeemid/mõistekaardid/jms). Keeleõppimiseks mõeldud simulatsioone ma kasutanud ei ole, aga oleks huvitav proovida. Rist- ja transmeedia teemat pean pisut lähemalt uurima, tundub põnev ja võimalusterohke.


Üks võimalik kognitiivset õppimist toetav õpistsenaarium keeletundideks võiks näiteks olla midagi seesugust:  1. video elulisest situatsioonist (nt turul)  – multimeedia

  2. mõõdukas annuses sõnavara/väljendeid – näiteks lugemistekst, milles uutel sõnadel on lingitud tõlked/illustreerivad pildid/selgitused (nt väljendid sisseostude tegemiseks turul, toiduained)

  3. uute sõnade kategoriseerimine – skeemi/mõttekaardi koostamine digivahendiga. Kategooriaad võivad olla väga erinevad – nt ostmine, müümine, toiduained, aga samas ka nt ilusad, koledad, kerged, rasked, nurgelised ja ümarad sõnad </div><div id=https://katrerdm.wordpress.com/2018/04/12/kognitiivne-oppimine/

    0 comments:

    Post a comment