IFI7209.DT Haridustehnoloogia ja õppimisteadused - kevad 2018

Mõistekaart Biheivioristlik õpidisain

08.04.2018 10:23 by Helen Tuusti

Ülesanne ise asub siin.


Lahendasin mõistekaardi ülesande järgmiselt: 


Biheiviorismi jagasin järgmistesse alaosadesse: uurimisobjektid, peamised esindajad-teoreetikud, mudelid/meetodid ja haridustehnoloogilised lahendused. Nendest tulenevad järgmised teemad, mida püüdsin omavahel seostada. Kindlasti on neid seoseid veel, kuid niigi on skeem juba pisut kirju.


Eelmiste õpingute ajal TÜ eripedagoogikas õppisin biheiviorismi päris põhjalikult. HEV laste õpetamismeetodid põhinevad väga paljus just biheivioristlikul õppimisteoorial. Mulle isiklikult tundus see sel ajal väga mehhaaniline ning igav. Mängustamine ja kinnitamine näiteks õpimärkide abil, muudab need meetodid hoopis huvitavamaks. Olen kasutanud Duolingo keeleõppe äppi itaalia keele õppimiseks ja sealne mängulisus ja kinnitamise vahendid olid päris heaks motivaatoriks vähemalt minu puhul. Huvitav info seoses minu magistritöö teemaga on see, et mängulistamist kasutatakse ka näiteks Citizen science-isse panustajate motiveerimiseks. Kas see aga on kõige parem variant, vajab veel edasist uurimist.

https://helenedutech.wordpress.com/2018/04/08/moistekaart-biheivioristlik-opidisain/

0 comments:

Post a comment