IFI7209.DT Haridustehnoloogia ja õppimisteadused - kevad 2018

Biheiviorism

08.04.2018 7:34 by Melika Kindel

Link ülesandele: https://ifi7056.wordpress.com/2018/02/18/moistekaart-biheivioristlik-opidisain/


Koostasin mõistekaardi biheiviorismi teemal C-mapi abil.  Olen kasutanud teisi mõistekaardi loomise vahendeid, C-mapiga oli esmakordne kokkupuude.


Uurisin ka õpistsenaariumite näiteid LePlannerist. Need aitasid kenasti teooriat näitlikustada ja aru saada, millised komponendid tunni õppetegevusest on kantud biheiviorismi ideedest.


Lisan oma mõistekaardi pildina.


https://melikaopiweb.wordpress.com/2018/04/08/biheiviorism/

0 comments:

Post a comment