IFI7209.DT Haridustehnoloogia ja õppimisteadused - kevad 2018

Mõistekaart: Biheivioristlik õpidisain

05.04.2018 23:56 by Margit Ojaots

Ülesanne asub siin: https://ifi7056.wordpress.com/2018/02/18/moistekaart-biheivioristlik-opidisain/


Mõistekaart: 


Biheivioristliku õpidisaini kohta lugedes meenus mulle see, kuidas ma 3. klassis inglise keele sõnu õppisin. Oli üks DOSi programm, kuhu tuli trükkida sõnad ja nende eesti keelsed vasted sisse (kõige tüütum osa protsessist) ja siis hakati sulle ette viskama sõnu inglise keeles ja pidid kirjutama mida see tähendab. Eduelamuse andis see, kui olin kolm korda järjest kõik sõnad õigesti kirjutanud. Samuti olen märganud, et mu 6. klassi õpilased naudivad neid tunde, kui harjutame mingisugust oskust(näiteks murdude võrdlemine) veebikeskkonnas, kus koheselt on saada tagasiside vastuse kohta.


 


Uurisin näiteid LePlanneri keskkonnast. Tulemus oli see, mida oodata: põhiliselt mõistete/sõnade õppimine.


 


 


Kasutatud kirjandus:


https://www.tlu.ee/~kpata/haridustehnoloogiaTLU/loeng3.pdf


http://www.lvrkk.ee/kristiina/Anu_Leuska/oo/biheiviorism.html


http://stud.sisekaitse.ee/Teppan/Opiteooriad/programmpe.html


 

https://hashtagmargit.wordpress.com/2018/04/05/biheivioristlik-opidisain/

0 comments:

Post a comment