IFI7209.DT Haridustehnoloogia ja õppimisteadused - kevad 2018

Biheiviorism

11.03.2018 12:17 by Krista Kõlli-Raud

See on vastus ülesandele https://ifi7056.wordpress.com/2018/02/18/moistekaart-biheivioristlik-opidisain/Bioheiviristliku õpikäsitluse plussid ja probleemid (Nagel, 2010)
Õppejõu blogi: https://ifi7056.wordpress.com/


Kasutatud materjalid:


Biheivioristlikud õpidisainid haridustehnoloogias. (kuupäev puudub). Allikas: https://www.tlu.ee/~kpata/haridustehnoloogiaTLU/loeng3.pdf


Haridus- ja Teadusministeerium. (16. jaanuar 2015. a.). Tiiu Kuurme: Õppimise mõistmisest (2.osa). Allikas: http://huvitavkool.blogspot.com.ee/2015/01/tiiu-kuurme-oppimise-moistmisest-2osa.html


Niitsoo, M. (2013). Õppimine. Allikas: https://courses.cs.ut.ee/MTAT.03.047/2013_fall/uploads/Main/oppimine.pdf


Nagel, V. (2010). Sissejuhatus kasvatusteadustesse. Allikas: http://raulpage.org/koolitus/kasvatustead.html


 

https://kristaharidustehnoloogia.wordpress.com/2018/03/11/biheiviorism/

0 comments:

Post a comment