IFI7209.DT Haridustehnoloogia ja õppimisteadused - kevad 2018

Biheivioristlik õpikäsitus

09.03.2018 17:14 by Lilit Vuntus

Ülesanne


Peale loengumaterjalide lugesin ka Tiiu Kuurme artiklit “Õppimise mõistmisest”, millest noppisin välja mõned biheivioristliku õpikäsituse iseärasused.  • inimene on kui teadmisi säilitav mahuti

  • spekulatsiooniks loeti teadmist, mis kujunes vaid enesevaatluse ja filosofeerimise pinnalt

  • teadmine eeldas faktilisust, vaadeldavust, mõõdetavust jne

  • inimkäitumine kui skeem, milles stiimulid kutsuvad esile reageerimise

  • keskenduti käitumise mõjutamisele (nn piitsa ja prääniku võte)

  • õppimine oli reeglistatud väljastpoolt õppijat

  • hindamises tõusid esiplaanile numbrilised hinded

  • õpetus on õpetajakeskne ja tema vastutusel

  • inimene kui programmeeritav  masinavärk, kelle enese eesmärgid arvesse ei tulnud

  • väliste stiimulite rõhutamine on toonud kaasa õpilaste huvitumise hinnetest, ent mitte õpitava sisust 


 


 

https://wuntsblog.wordpress.com/2018/03/09/biheivioristlik-opikasitus/

0 comments:

Post a comment