IFI7209.DT Haridustehnoloogia ja õppimisteadused - kevad 2018

Biheiviorism

04.03.2018 15:45 by Airi Aavik
Link ülesandele: https://ifi7056.wordpress.com/2018/02/18/moistekaart-biheivioristlik-opidisain/ Alustan mõistest – mis see biheiviorism on. Wikipedia ütleb, et see on  psühholoogia, sotsioloogia, etoloogia ja kasvatusteaduse suund, mis seletab inimeste ja loomade käitumist reaktsioonidena välismaailmast saadud stiimulitele, ignoreerides teadvust või organismi aktiivsust. Tänapäeva psühholoogias on see suurelt jaolt tähtsuse minetanud. Anu Leuska toob oma õppematerjalis http://www.lvrkk.ee/kristiina/Anu_Leuska/oo/biheiviorism.html  välja järgmised aspektid: Biheivioristid leidsid, et käitumist on võimalik muuta vastavate stiimulitega ja kõik inimesed reageerivad neile mõjutustele sarnaselt. … Loe edasi: Biheiviorism
https://aaavik.wordpress.com/2018/03/04/221/

0 comments:

Post a comment