IFI7209.DT Haridustehnoloogia ja õppimisteadused - kevad 2018

1.ülesanne. Biheivioristlik õpidisain

26.02.2018 10:24 by Katre Raudmäe

Link ülesandele on siin.


Tutvusin käitumusliku õpidisaini materjalidega ning koostasin materjalide põhjal mõistekaardi. Pean ütlema, et mulle mõistekaardi koostamine õppimisel meeldib ja sobib, teen seesuguseid ülesandeid hea meelega.


Biheiviorims.2


Muuhulgas tutvusin ka LePlanneri biheivioristlike õpistsenaariumitega, seal leidus põnevaid näiteid erinevate õppeainete jaoks (sh inimeseõpetus, matemaatika, keeled, keemia, loodusõpetus, muusika). Eriti kasulik oli sealjuures lugeda lisaks stsenaariumitele ka õppejõu kommentaare, mis aitasid selgemalt biheivioristlikke elemente märgata ning mõelda, kuidas (st milliste ülesannete näol) neid saaks stsenaariumitele lisada. Jäi mulje, et väga lihtne on biheivioristlikele elementidele üles ehitada nt matemaatikatundi, minul keeleõpetajana on suurem huvi muidugi keeletundide vastu. Mulle tundub, et keeleõppes toimub päris palju õppetööd (just sõnavara- ja grammatikaõpet) biheivioristlikke printsiipe silmas pidades (drillimine), kusjuures tänapäevased digilahendused pakuvad suhteliselt “kuivadele” õpiku ja tv harjutustele palju lõbusamaid ja haaravamaid alternatiive, kus on olemas nii regulaarne ja kohene tagasiside kui ka interaktiivsus ja mängulisus (nt punktide kogumine, võistlusmoment). Ise olen kasutanud näiteks Quizleti ja QuizletLive´i, Kahooti, Socrative´i, Duolingot, erinevaid veebipõhiseid drillivaid töölehti ja harjutustikke, keeleõpikuga komplektis olevat arvutipõhist harjutusvara (õppekomplekt Adosphère) jne. Leian, et õpilastele seesugused asjad meeldivad, sest need aitavad sõnavara ja grammatilisi struktuure meelde jätta, pakuvad pidevat tagasisidet, on sageli mängulised ning ei nõua väga keerulist mõttetööd. See viimane ei ole sugugi vähe oluline aspekt – olen sageli märganud, et õpilastele esimese hooga ei meeldi ülesanded, kus nad peavad midagi looma ehk ise välja mõtlema, sest selline tegevus on oluliselt raskem kui näiteks etteantud variantide hulgast õige vastuse valimine. Teisalt on loovuse ja probleemilahendamise oskuste treenimine vähemalt sama oluline (kui mitte olulisemgi) kui nt prantsuse keele mineviku kesksõnade moodustamine. Lisaks tundub mulle, et pelgalt drillimise teel omandatud teadmised ei garanteeri autentses keelekeskkonnas edukalt toimetulemist, sest ükski drillprogramm, tutoorial ega simulatsioon ei suuda nö “katta” kõike seda, mis päriselus ette võib tulla. Eks see ongi põhjus, miks ainult bieheivioristlikest meetoditest koolis ei piisa.


Lõpetuseks lisan siia video, mis annab lühikese ülevaate biheivioristlikust võõrkeeleõppest. 

https://katrerdm.wordpress.com/2018/02/26/1-ulesanne-biheivioristlik-opidisain/

1 comments:

Mõistekaart Biheivioristlik õpidisain | IFI7209.DT Haridustehnoloogia ja õppimisteadused to Katre Raudmäe

08.04.2018 8:44

[…] Ühe parima mõistekaardi, kust nendest asjadest saab lugeda tegi sel korral Katre https://katrerdm.wordpress.com/2018/02/26/1-ulesanne-biheivioristlik-opidisain/ […]


LikeLike

Post a comment