IFI7052.DT Õpikeskkonnad ja õpivõrgustikud

Esimene teema: virtuaalsed õpikeskkonnad ja õpihaldussüsteemid

30.11.2015 1:02 by Angela M

https://opikeskkonnad.wordpress.com/category/ulesanded/


Kursuse esimene teema keskendub õpikeskkonna mõistele, virtuaalsetele õpikeskkondadele ning õpihaldussüsteemidele.


Kogukonnapõhise teadmusloome põhimõtete sõnastamine tõi 1990 aastatest alates kaasa ühesõppe kui õppemeetodi rakendamise võidukäigu paljudes maades. Neid meetodeid hakati senisest enam rakendama, sest uued õpikeskkonnad, mille näidetena võib Eestis nimetada VIKO, Moodle ja IVA tarkvara, võimaldavad teadmusloome protsesse nii salvestada, teadmustüüpide alusel struktureerida (Fle 3 ja IVA) kui ka õppijate jaoks visualiseerida. Tehnoloogiline toetus ühesõppe programmide töövahendite abil loob õppimise protsessile õppija ja õpetaja jaoks märkimisväärse lisaväärtuse. (Väljataga, T., Pata, K. 2009)


e kool


Õpihaldusüsteemidest olen mitmeid aastaid kasutanud eKooli. eKool on koolihaldussüsteem, mis ühendab endas kodu, kooli ja omavalitsust. eKool aitab õpilasel paremini õppida; lapsevanemad saavad olla paremini kursis sellega, kuidas nende lastel läheb, ja kohalik omavalitusus omab head ülevaadet tema haldusalas olevate koolide toimimise kohta.


E-koolis on nende aastate jooksul tehtud mitmeid muudatusi ja täiendusi. 2015 oktoobris tehti eKoolis suurem uuendus. Eesmärgiks oli pakkuda mugavamat ja värskemat kasutajakogemust, seega muudeti ka eKooli välimust ja kasutusloogikat. Uus kujunduse stiil on läbivalt kasutusel nii eKooli veebikeskkonnas kui mobiiliäpis, lihtsustades mõlema kasutamist.


2015 november eKooli “vana” kujundus suletakse, et tagada võimalikult sujuv üleminek uuele kujundusele, soovijatele jäi mõneks ajaks alles võimalus kasutada varasemat kujundust, mis paigutati aadressile retro.ekool.eu.


Tänaseks olen mina eKooli uue välimusega harjuda ja kiidan heaks tehtud muutusi.


Eliademy


Välja pakutud õpikeskkondadest valisin analüüsimiseks Eliademy. Eliademy on 2012 aastal Soomes loodud virtuaalse õpihaldussüsteem. Õpihaldussüsteem (learning management system; LMS), võimaldab kursuste loomist ning läbimist. Keskkonna kasutamiseks on vajalik kasutajakonto loomine, seda on võimalik teha Google+, e-posti, Facebooki või Twitteri vahendusel.


Eliademy võimaldab luua ja hallata mugavalt veebipõhiseid kursuseid, arutelusid ja teste, jagada dokumente ning multimeedia-klippe oma kursusele. Võimaldab kujundada õppematerjale, mis näevad välja nagu professionaali poolt kujundatud e-õpikud.


Mobiilteenus võimaldab ligipääsu ükskõik millisest seadmest – olgu see Mac, PC, tahvelarvuti või nutitelefon. Sa saad luua terve kursuse oma tahvelarvutil, vaadata kõiki kursuse faile (kaasa arvatud MS Office faile) veebibrauseris ja lahendada teste oma nutitelefonis.


Eliademy koolituskalendris näeb iga õppija enda kursuseid, ülesandeid, teste ja tähtaegu. Meie platvorm tagab kõigi osalejate informeerituse kursusel toimuvatest muudatustest, saates teateid uudisvoo või e-posti vahendusel. Iga kasutaja saab seadistada teavitusi vastavalt enda eelistustele ja ajakavale.


Kasutatud kirjandus:

Väljataga, T., Pata, K., & Priidik, E. (2009). Õpikeskkonna kujundamine haridustehnoloogiliste vahenditega. K. Pata, & M. Laanpere (toim), Tiigriõpe: Haridustehnoloogia käsiraamat (lk 11–14). Tallinn: TLÜ informaatika instituut. [PDF] https://opikeskkonnad.files.wordpress.com/2010/10/tiigriraamat_katkend1.pdf


E- kool (2015) http://ekool.company/et/ekooluueneb


Eliademy. (2012). https://eliademy.com/et#sthash.pIJ3cIJ5.dpbshttps://angelawordp.wordpress.com/2015/11/29/esimene-teema-virtuaalsed-opikeskkonnad-ja-opihaldussusteemid/

0 comments:

Post a comment