IFI7052.DT Õpikeskkonnad ja õpivõrgustikud

Rühmatööd 2015

28.11.2015 13:53 by Course Blog

Viimasel kontaktpäeval esitletud rühmatööd:


Lasteaiaõpetajate kogukond

Kati, Linda Helene, Anneli M.


Esitlus: Prezi


Sisekoolituskeskkond

Pirje, Ivar, Dagne, Maia, Eno, Signe


Esitlus: Google Slides


Prototüüp: moqups


KAAGA

Kaidi, Anneli T., Airit, Gätlin, Angela


Esitlus: Prezi


Persoonad ja stsenaariumid: Google Docs


Virtuaalne koostöö

Tiina, Kadi, Kerttu


Esitlus


Täname kõiki huvitavate ideede eest!


https://opikeskkonnad.wordpress.com/2015/11/28/ruhmatood-2015/

0 comments:

Post a comment