IFI7052.DT Õpikeskkonnad ja õpivõrgustikud

Viies teema: Õpikeskkondade disaini pedagoogilised põhimõtted

12.11.2015 2:31 by Angela M

https://opikeskkonnad.wordpress.com/2015/10/31/viies-teema-opikeskkondade-disaini-pedagoogilised-pohimotted/


Arklitest valisin lugemiseks Hakkarainen, K. & Paavola ja S. Towardi artikli “Trialogical approach on learning”.


Käesolevas artiklis tutvustakse trialoogilist lähenemisviisi õppimisele. Trialoogilise õppimine eeldab uuenenud tehnoloogia kasutust ühiseks õppimiseks ning oma teadmiste jagamist. Tehnoloogia kasutus võimaldab uute õppematerjalide loomist , kasutust, kogumist ja jagamist.


Trialoogilise õppimise kolm metafoori on : teadmiste omandamine, osalemise metafoor ja teadmiste loomise metafoor. Teadmiste loomise protsess on pidev ning oma teadmisi pidevalt laiendatakse tuginedes varasematel teadmistel.


Teadmiste loomise metafoor tegeleb pideva protsessi edendamisega. Uus tehnoloogia on muutunud haridusasutustele kättesaadavamaks ning võimaldab teadmiste loomine õpet. Tehnoloogilised vahendid võimaldavad õpikeskkondade loomist ja seeläbi teadmiste arendamist. Trialoogilises õppimises toimub vastastikmõju isiklikel ja ühistel jõupingutustel ning mida siis vahendab kasutuskeskkond.

index

Trialoogilise lähenemisviisi õppimisele iseloomustavad isiklikul, kollektiivsel ja sotsiaalse tasandi koostöö; teadmiste pikemaajaliste protsesside arendus ning tegevuste organiseerimine.


Uuendusliku õppemeetodi rakendamisega õppetöös olen õpetajana pidevas kokkupuutes sellest ajast, kui kool digiprojektiga ühines. Kogu kooli personali kaasates luuakse kaasaegne innovaatiline arengukeskkond nii õpilastele kui õpetajatele, kus personaalsete nutiseadmete kasutamine muutub tavapäraseks õppetöö osaks ja kus nutivahendeid kasutatakse harjutamiseks, koosõppimiseks, loomiseks, õppematerjalide leidmiseks, koostamiseks ja õpiobjektide salvestamiseks. Toimub digitaalsete metoodiliste materjalide ja õppevaralahenduste väljatöötamine ning kättesaadavaks tegemine huvilistele. Koostöise õppimise juurutamine, kogemuste jagamine ning erinevate osapoolte nõustamine.


Õpetajad loovad avaliku digitaalse e-profiili, kus kajastatakse läbitud koolitusi, digipädevusi, loodud veebikeskkondi, õppematerjale, personaalseid saavutusi jms. Klassiõpetajate omavahelises koostöös arendatakse kooli õppekavast lähtuv veebipõhine e-töövihik, kuhu lisatakse ühiselt loodud digitaalselt kasutatavaid e-õppematerjale ning mis on kasutatav VOSK meetodit rakendades. Õpilased kasutavad palju erinevaid keskkondi rühmatööks, õppematerjalide koostamiseks ja õppimiseks.


Kasutatud kirjandus: Hakkarainen, K. & Paavola, S. Toward trialogical approach on learning

.https://angelawordp.wordpress.com/2015/11/12/viies-teema-opikeskkondade-disaini-pedagoogilised-pohimotted/

0 comments:

Post a comment