IFI7052.DT Õpikeskkonnad ja õpivõrgustikud

Õpikeskkondade disaini pedagoogilised põhimõtted

08.11.2015 14:28 by Anneli M
Viies teema https://opikeskkonnad.wordpress.com/2015/10/31/viies-teema-opikeskkondade-disaini-pedagoogilised-pohimotted/ Mina lugesin Väljataga, T., Põldoja, H., Laanpere, M. “Open Online Courses: Responding to Design Challenges” artiklit. Artiklis arutleti avatud õppe võimaluste ja komponentide üle. Järjest rohkem ja rohkem räägitakse avatud klassiruumist ja avatud õppemeetoditest. Artiklis esitatakase  avatud õppe põhimõte, millest tulenevalt saab õppimist muuta efektiivsemaks kui õppimine tehakse nähtavaks ja kättesaadavaks kõigile õppimisprotsessi osalevatele […]
https://a4motsmees.wordpress.com/2015/11/08/opikeskkondade-disaini-pedagoogilised-pohimotted/

2 comments:

g2tlinj to Anneli M

11.11.2015 16:01

Eks see üksteise kommenteerimine on veidi võõras, jah. Siiani teeme me seda kuidagi väga pealiskaudselt. Samas on olnud teemasid, kus ma väga huviga lugesin teiste töid, kuna teadsin, et sealt saan palju uut ja kasulikku infot.


Avatud õppe vormi saab kasutada kindlasti täiskasvanu õppes, kuid üldhariduskooli madalamates astmetes minu arvates mitte. Õpilased ei ole harjunud teistele oma mõtteid sellisel kujul avaldama.


LikeLiked by 1 person

Hans Põldoja to Anneli M

13.11.2015 14:27

Olen nõus, et blogipõhist avatud õppimist ei saa hinnata samamoodi nagu traditsioonilisi õppimisviise. Sellepärast hinnatakse seda kursust ka ainult arvestatud / mittearvestatud skaalal. Kui on ikkagi kursuse lõpuks hinnet vaja, siis saab selle kuidagi eraldi ülesannete eest saadud õpimärkide vms põhjal kokku panna. Esimestel aastatel proovisin ma ka blogipostitusi hinnata, aga selliste arutlust nõudvate teemade puhul on keeruline ja mitte eriti mõistlik mingi 5- või 10-punktise hindamisskaala kasutamine postituste jaoks.


Ma arvan, et õppija poolt õpilepingus püstitatud ülesannete ja õppekavast lähtumise vahel pole mingit suurt vastuolu. Meie kursusel on ju ka ainekaardis ja kursuseprogrammis kirjas kursuse eesmärgid ja õpiväljundid. Õppijapoolne õpileping lihtsalt täpsustab, mis teda kursuse piires kõige enam huvitab.


LikeLike

Post a comment