IFI7052.DT Õpikeskkonnad ja õpivõrgustikud

Kolmas teema: 1:1 arvutikasutus

05.11.2015 11:46 by Tiina P
Kodutöö juhend: https://opikeskkonnad.wordpress.com/2015/10/02/kolmas-teema-11-arvutikasutus/

Kuigi ülesanne oli kirjeldada mobiilsete seadmete kasutust enda õpingutes või õpetamises, siis pani see minu mõtted ka muudel radadel liikuma. Lisasin ka need siia algusesse:


Minu jaoks on selle teema juures huvitav, et teema pealkiri on “1:1 arvutikasutus” ja sisu liigub tahvelarvutite, äppide ja telefonide poole, samas minu jaoks sõna arvutikasutus viitab arvutile, sellisele ekraani ja klaviatuuri ja hiirega asjale. Paneb mõtlema, et kui kaua arvutid sellisel kujul nagu mina neid täna näen veel vastu peavad enne kui telefonid, tahvelarvutid, nutikellad ja -prillid kõik need funktsioonid üle võtavad ja arvutid jäävad ainult arendajate mänguasjadeks. Juba täna on tahvelarvutitega võimalik ära teha enamus tavakasutaja jaoks olulistest tegevustest – lugeda uudiseid, blogisid, foorumeid, kirjutada kirju, postitusi blogidesse, foorumitesse, kasutada otsingumootoreid, kuulata muusikat, vaadata filme, filmida ja pildistada. Kõik saab justkui tehtud. Ja siis on sellised nagu mina, kes oma 2,2 kilosest 1,5h akuga arvutist kuidagi loobuda ei taha, vaatamata sellele, et see on raske alati kaasas kannan.


Praegu kasutan mobiilsetest seadmetest oma õppetöös oma telefoni, mis koos sünkroniseeritud kalendriga on asendamatu abimees selleks, et ma teaksin millal ja kus ma olema pean. Samuti loen telefonist ka kirju ja vastan neile. Muud isikliku õppimisega tegevused teen varsti hääbuva liigina vanakooli moodi arvutis*.


Õpetajana töötades kasutasin ka tahvelarvuteid, täna julgen öelda, et tegelikult tegime me tunnis õpilastega tahvelarvutis seda, mida oleks saanud vabalt teha ka õpiku ja vihikuga.


Näiteks kuuenda klassi kontrolltööks kordamise tunniks olin neile oma blogisse üles pannud lingid, mis olid KT teemade järgi sorteeritud ja õpilased said ise valida, millinne teema neil nõrgim on ja said seda harjutada. Eeliseks paberi ja pliiatsiga seda tehes oli see, et õpilased said pärast 10 ülesande lahendamist teada, millised tehted neil õigesti läksid ja millised mitte ja seda ilma, et mina õpetajana oleks pidanud kõik need tehted enne läbi lahendama. Muidugi võib öelda, et sellinne õpikorraldus toetas ka nende ennastjuhtiva õppija arengut, aga selle valiku oleks saanud neile ka ilma tahvelarvutiteta anda. Kuigi seda peab küll ütlema, et kui ma tahvelarvutitega tundi läksin, siis oli õpilastel elevust kui palju ja nad ise pakkusid, et me võiks ülesandeid tahvelarvutites lahendada. Minu jaoks oli sellel enamasti kaks põhjust: ei pidanud nii palju kirjutama ja kiiremad ning aeglasemad õpilased said teha omas tempos ilma, et kiiremad oleks pidanud igavesti (nende sõnakasutus) lihtsaid ülesandeid tegema ja aeglasemad oleks pidanud ennast oma tempo pärast halvasti tundma. Õpetaja roll sellises tundides oli paraku rohkem tehnilise toe pakkumine kui ainealase sisu õpetamine.


Kui mulle öeldakse, et homme on tund ja sa peaksid kasutama tahvelarvuteid, prooviksin rohkem kasutada tahvelarvutite eeliseid, mida paberi ja pliiatsiga ei ole võimalik saavutada. Prooviksin suunata õpilasi veel enam iseseisvale õppimisele, kus nemad on need, kes otsivad teadmisi ja oskusi, mis on probleemi lahendamiseks vajalikud internetist ja koostaksid õppematerjali kaasõpilastele. Bannister ja Wilden (2013) kirjeldavad oma väljaandes kuidas õpilased saavad ise õppevahendeid toota ja kirjeldavad SMAR mudelit, mille kõrgeim tase on see, et õpilased redefineerivad õpitu ja loovad ise uusi ülesandeid.  Mina jaotaks õpilased rühmadesse ja annaks neile probleemülesande, mille nad peavad lahendama ja mille lahenduse koos õpetustega salvestama/avalikustama nii, et klassikaaslastel, kellel oli teine teema saaksid nende õpetuste järgi pärast õppida.


 


Kasutatud kirjandus:  •  Bannister, D., Shaun, W.(2013).  Tablets and Apps in Your School: Best practice for implementation. Oxford University Press.  [PDF]


*Imelik on mõelda, et varsti see ongi see päriselt vanakooli värk, aga kui mina veel väike olin, siis oli kõva sõna, et meil üldse üheksakümnendate esimestel aastatel PC kodus oli.


https://tiinapau.wordpress.com/2015/11/05/kolmas-teema-11-arvutikasutus/

0 comments:

Post a comment