IFI7052.DT Õpikeskkonnad ja õpivõrgustikud

Kolmas teema: 1:1 arvutikasutus

25.10.2015 23:07 by Ivar J

Mis puudutab 1:1 arvutikasutust, siis minu kogemus sellest algas suuresti Tallinna Ülikooli magistriõppesse tulekuga. Kuna Kaitseväe keskkond turvalisuse kaalutlustel ei toeta VOSK põhimõtet ning erinevaid veebirakendusi ja äppe õppetöös ei kasutata, siis sealsed kogemused olid ka minimaalsed. Kaitseliit on oma olemuselt natuke avatum ning teatud 1:1 arvutikasutuse osas on teatud edasiminek siiski toimunud. Eriti mis puudutab õppematerjali tootmist koos vabatahtlike instruktoritega. Ühiste töötubade käigus oleme kasutanud iMovie rakendust tutvustavate treilerite tegemiseks kursustele. Sammuti oleme kasutanud ka muid videotöötlus äppe digitaalsete õpiobjektide valmistamiseks. Militaarse sisuga rakendusi pole võrgupoodides kuigi palju ning tihti pole nad avalikud. Küll olen ma rakendanud õppetöös erinevaid topograafia ja satelliitnavigatsiooniga seotud rakendusi (nt GPS Essentials, Lat Long Calc), mis võimaldasid analüüsida satelliitide paiknemist, täpsust ja koordinaate teisendada. Kuna olen oma karjääri jooksul koolitanud välja ka suurtükiväele maamõõtjaid, siis olen õppetöös rakendanud ka erinevaid taevakehade tuvastamise äppe (nt Stellarium, Google SkyMap), mis võimaldasid mõõdistuseks kasutatavaid tähti üles leida.


VOSK põhimõtte rakendamine õppetöös on mulle hästi meeltmööde ning kasutan seda võimalust ohtralt Tallinna Ülikooli õpingutel. See tagab selle, et kõik materjalid või lingid nendeni on ühes kohas ja alati kättesaadavad. Kuid minu töökoha kontekstis, kus organisatsiooni liikmed on on pärit väga erinevatest põlvkondadest ja ühiskonna kihtidest, kelle digipädevused erinevad ning nutiseadmete olemasolu ja võimekus on väga erinev ning kõikuv, siis seda põhimõtet on meil raske rakendada. Sotsioloogias radikaalse humanismi paradigmast lähtuvalt tekitaks VOSK põhimõtte rakendamine olukorra, kus ühiskonnas paremal positsioonil ja palgaastmel paiknev inimene, kes suudab endale lubada kalleid IT-vidinaid, rõhutaks veelgi enam oma positsiooni ja tekitaks teistes tuska ning ei kasutaks on täit potentsiaali. Et tekitada kõigile kursuslastele mugav õpikeskkond, on oluline selliseid olukordasid vältida. Lahendus peitub endiselt selles, et kool ise tagab vajalikud IT-vahendid. Mulle on tunne, et VOSK põhimõtte ei saa saada kohustuseks, vaid peab jääma võimaluseks. Seda vähemalt seni, kuni pole toimunud sellekohane paradigma muutus terves ühiskonna, kus nutiseade taskus on sama normaalne nähtus nagu passi olemasolu riigi kodanikul (vähemalt 10 aastat tagasi oli passi olemasolu normaalne, tänepäeval saab ka ilma hakkama).


Selle ülesande kirjelduses väljapakutud artiklid ja juhendid minus inspiratsiooni ei tekitanud, kuna minu poolt õpetatav teema lihtsalt ei haaku nendega. Kuid ma pakun välja vajaduse, mida oleks vaja (NB! sama vajaduse pakkusin ma välja ka projektijuhtimise aines, kuid keegi ei liitunud minuga…). Väljaõpe sõjaväelistes organisatsioonides toimub enamik aega “säästurežiimil”, kus üksuste juhtimise harjutamine toimub tingimustes, kus vastast reaalset ei ole. Kuid igasugune konflikt alati eeldab vastasepool(t)e olemasolu. Seega tuleb vastast matkida ja seda võimalikult realistlikult. Üks võimalus selleks on kasutada arvutipõhiseid simulaatoreid, kuid ka nendel on oma piirid. Näiteks ei võimalda need saavutada päris õiget olukorra ja keskkonna tunnetust, mis sa reaalses keskkonnas viibides oma meelte ja intuitsiooniga tajuks. Kindlasti üks osa sõjaväeliste juhtide väljaõppest saab toimuda arvuti taga, kuid põhiosa peaks toimuma siiski reaalsel maastikul. Kuid reaalsel maastikul vastaspoole kuvamine on väga raske, eriti siis kui neid reaalselt polegi ning õppur peab seda kõike ise kujutlema. Täna on probleemiks, et õppuritel puudub tihti vajalik kujutlusvõime selle pildi “maalimiseks” ning õpetajatel vajalikud oskused selle hõlbustamiseks. Abiks õpilasele ja õpetajale selles protsessi võiks olla üks mobiiliseadme rakendus. Mobiiliseadet on võimalus maastikule taskus kaasa võtta ning paindlikumalt kasutada. Rakendus viiks omavahel kokku järgmised hea kuvamise tegurid: vastase tuvastamise etapid (avastamine, asukohastamine, identifitseerimine jne), vastase struktuurid ning doktriini ja tajude kirjeldamise meetodid. Hea kuvaja lähtub vastase struktuurist ja suudab ta osised antud keskkonnas doktriinijärgi komplekteeride, asukohastada ja tegutsema panna. Meie rakenduses võiks olla kuvajale vajalikud vastase struktuurid ja doktriini meelespea. Hea kuvaja kirjeldab kontakti vastasega võimalikult realistlikult, alates sellest, mida ta kuule või vilksamisi näeb, kuni täpse vastase kirjelduseni. Hea kuvaja ei ütle kunagi ette, millega on tegu. Seda peab õpilane ise otsustama. Kuvaja roll on lihtsalt esitada andmeid võimalikult realistlikul kujul, mida õppur oma meeltega tajub (kuuleb, haistab, näeb jne). Meie rakendus peaks aitama õpetajal neid pilte “maalida”, et aidata õpilasel oma kujutluspilti konstrueerida. Meie rakendus võiks läbi piltide ja helide esitada vastase struktuuri erinevates tuvastamise etappides. Näiteks laseb rakendus mobiilirakendus mootoriheli, kui vaja on kuvada kuvada vastase soomuki avastamist. Seejärel näitab õpetaja õpilasele nutiseadmest soomuki pili kuskil kauguses, mis võimaldaks õpilasel täpsemalt näha, millega on tegu (identifitseerida). Seejärel näitab õpetaja pilti või videot lähivaates, mis võimaldaks õpilasel otsustada kas tegemist on sõbra või vaenlasega (tuvastada) ning kavandada oma edasised tegevused. Pärast võimalikku rünnakut näitab rakendus nii pildis kui helikeeles plahvatusi ning pilti vastasest pärast rünnakut (nt soomuk suitsemas). Nüüd on õppuril võimalik hinnata kahjusid ning kavandada järgnevaid tegevusi. Taolise nutiseadme äppi olemasolu aitaks kõvasti tõsta väljaõppe realistlikkust ja tulemuslikkust oludes, kus reaalset vastast kuvada pole võimalik (mis moodustab väga suure osa sõjaväeliset väljaõppest).


Viited:


https://opikeskkonnad.wordpress.com/2015/10/02/kolmas-teema-11-arvutikasutus/


https://ijanson.wordpress.com/2015/10/25/kolmas-teema-11-arvutikasutus/

0 comments:

Post a comment