IFI7052.DT Õpikeskkonnad ja õpivõrgustikud

1:1 arvutikasutus

16.10.2015 15:25 by Kerttu S

„Õpikeskkonnad ja õpivõrgustikud“ kursuse kolmandaks teemaks on 1:1 arvutikasutus, milleks on personaalsete mobiiliseadmete, äppide jne kasutamine.Personaalses õppimises kasutan oma nutitelefoni ja Apple tahvelarvutit, esimese operatsioonisüsteem on Android ja teise platvorm on iOS. Mõlema puhul kasutan info vahetamiseks Gmaili; info leidmiseks Google otsingut; ajaplaneerimisel nutitelefoni kalendrit; mis on ühendatud Google kalendriga; märkmete tegemiseks kasutan Evernote äppi, Google Drive`i ja Apple tahvelarvutil Note`i; koostööd teistega teen läbi Google Drive`i ja Skype`i; fotosid ja faile ladustan ja jagan teistega Dropboxis ja Instagramis; fotosid ja videoid teen mõlema seadmega; uuringuid ja artikleid loen tahvelarvutis olevast iBooks`ist; endale huvitavaid teemasid ja kogukondi leian Facebook`ist ja LinkedIn`ist; loetuid raamatute nimekirja hoian Goodreads`is, fotosid muudan Snapseed`iga.


Eelneval kahel aastal kasutasin õpetajana võimalust kasutada VOSK põhimõtteid, kuna õpilastel olid oma nutiseadmed koolis kaasas (Rahn, 2014). Põhiliselt lasin õpilastel oma personaalsetel mobiilseadmetel kasutada otsingumootorit info leidmiseks, võrdlemiseks ja analüüsimiseks. Personaalne seade andis õpilastel võimaluse vaadata erinevaid videoid, fotosid ja faile. Klassiruumi korra hoidmiseks kasutasin ClassDojo äppi, mis oli iga õpilase ja lapsevanema nutiseadmes. VOSKi puhul tulid välja sarnased puudused nagu toob välja Mart Laanpere: õpilaste seadmetel esines tõrkeid, kuna kooli Wi-Fi ei olnud piisavalt kiire ja teiseks õpilane võis seadme koju unustada või oli aku laadimata (Laanpere, 2014; Ülle-Juuse Tumak, 2015). Lisaks tuleb õpetajal eelnevalt VOSKi stsenaariumite rakendamisel kindlasti uurida vanemate suhtumist nutiseadmete kasutamisse, kuna eriti algklassi õpilaste puhul võib lapsevanem piirata nutiseadmete kasutamist nii kodus kui ka koolis.


Erinevate materjalidega ja uurimustega tutvudes, meeldis mulle Gustav Adolfi Gümnaasiumi ajaveebilt „Apple koolis“ leitud idee kasutada Instagrami ühise õpiülesande läbiviimiseks. Instagrami saab kasutada pea kõigis õppeaines, kasutades seda piltide ja info kogumiseks, jagamiseks, tagasisidestamiseks ja analüüsiks. Grupil või klassil on ühine vestlus või teise võimalusena saab kasutada ühist teemaviidet (hashtag), et kõik näeksid pilte ja nende all olevat infot. Näiteks ajaloo aines kasutaksin Instagrami aastaringselt. Instagramis on ühine grupp terve klassi peale, kuhu nad saavad lisada pilte ajaloolistest paikadest, mida nad aasta jooksul iseseisvalt külastavad, lisades iga pildi juurde  mõned faktid ja asukoha. Kaasõpilased saavad uurida juurde või lisada omapoolseid küsimusi/kommentaare. Niimoodi tegutsedes kasvab õpilaste teadlikkus ajaloo, kultuuri ja neid ümbritseva keskkonna kohta. Instagrami on mugav kasutada, kuna suurem osa noori kasutab antud äppi igapäevaselt sündmuste talletamiseks, jagamiseks ja teiste jälgimiseks. Uudistevoos on teiste tegemistega lihtne kursis olla. Instagram kohaldub nii Androidi kui ka iOS-iga.
Kasutatud allikad:


http://applekoolis.blogspot.com.ee/p/apid.html (16.10.2015)


Kristi Rahn (2014): Tahvelarvutite rakendusstsenaariumid Eesti koolidele


Ülle Juuse-Tumak (2015): Innovaatiliste stsenaariumite rakendusvõimalused algkoolis VOSK kontekstis


https://mytecheducation.wordpress.com/2015/10/16/11-arvutikasutus/

2 comments:

Kati Liik to Kerttu S

17.10.2015 12:48

Aitäh Kerttu, tore postitus. Mulle meeldis kuidas su mõte läks GAGi artikli pealt kohe jooksma oma ajalootunni peale kuidas osa ainest läbi viia Instagramis.


LikeLike

tumanskiAnneli Tumanski to Kerttu S

23.10.2015 11:15

Kerttu, sinu postituses tuli palju tuttavlikku ette. Kasutan samuti IOS süsteeme nii ise kui III kooliastme õpilastega, kellel on kooli poolt kasutusel IPadid. Samuti on põhiline g-maili ja Drive’i ning VOSKi kasutamine nooremate õpilastega .Põnev oli lugeda, kuidas Instagarmmi kasutad ajalootundide läbiviimisel.


LikeLike

Post a comment