IFI7052.DT Õpikeskkonnad ja õpivõrgustikud

GPS-kunst 1:1 Arvutikasutus – Õpikeskkonnad ja õpivõrgustikud.

14.10.2015 13:23 by Linda S

Ülesanne


Mobiiliseadmed õppetöös ja personaalses õppimises.


Peamiselt kasutan õppetöös arvutit, telefoni ning IPadi ehk IOS operatsioonisüsteemiga tahvelarvutit. Kasutan erinevaid veebipõhiseid ning allalaetavaid tarkvarasi, millega saan salvestada ja luua dokumendifaile ning hallata oma tööd. Oluliseks pean, et vahendid oleksid omavahel ühenduses, mis tähendab, et mul on ka läbi telefoni ligipääs arvutis olevatele dokumentidele ja muule materjalile. Suur osa tehtud koolitööst ja õppimisest jõuab isiklikku blogisse ning seega on mobiiliseadmeid kasutades hea võimalus kirjutada iseseisvat tööd bussis (mida teen ka praegu).


Oma igapäevatöös GPS-kunsti läbiviimiseks erinevaid nutiseadmeid (tahvelarvutid (IOS ja Android) või telefon (android, IOS ja Windows)).


Kuna töötan kahel võrdselt tähtsal töökohal, milleks on lasteaed ja ülikool, olen üritan siduda oma tegemised. Lasteaias kasutan vahendeid GPS-kunsti läbiviimiseks ning õppe-kasvatustegevuste huvitavamaks muutmiseks, viies läbi tegevusi tehnoloogiliste vahenditega. Õppejõuna õpetan tulevasi lasteaiaõpetajaid ja klassiõpetajaid kuidas GPS-kunsti saab siduda riiklikute õppekavadega ning õppetöös kasutada tehnoloogilisi vahendeid.


Isiklikult arvan, et mitmekesiste tehnoloogiliste vahendite kasutamine erinevates vanuseastmetes toetab laste ja ka täiskasvanute õpimotivatsiooni.


Mobiilseadmete kasutamine õppetöös.


VOSK (Võta Oma Seade Kaasa) või BOYD (Bring Your Own Device)


Valisin uurimiseks VOSK’i ehk BOYD põhimõtted ning lugesin Taimi Dreieri materjale veebileheküljelt: https://sites.google.com/site/voskiabiline/. Kuna ma ise kasutan palju mobiilset õppimist, siis oli suurepärane leida veel mõtteid ja võimalusi kuidas siduda tehnoloogilist vahendit õppetööga. Lisaks pakkus lehekülg erinevaid võimalusi ja tarkvara tutvustusi mille abil õppimist ja töö tegemist lihtsamaks muuta.


Kasutatud kirjandus:


Dreier, T. VOSK’i abiline. Loetud aadressil: https://sites.google.com/site/voskiabiline/


https://educationtotechnology.wordpress.com/2015/10/14/gps-kunst-11-arvutikasutus-opikeskkonnad-ja-opivorgustikud/

0 comments:

Post a comment