IFI7052.DT Õpikeskkonnad ja õpivõrgustikud

Teine teema – Personaalsed õpikeskkonnad

11.10.2015 13:20 by Anneli M
Ülesanne https://opikeskkonnad.wordpress.com/2015/09/22/teine-teema-personaalsed-opikeskkonnad/ Personaalne õpikeskkond on õppijat ümbritsev keskkond, mis on igal ühel erinev. Õppija loob oma eesmärkide püstitamiseks oma süsteemi, õppimist toetava keskkonna. Attwell  (2007) arvab, et personaalse õpikeskkond tugineb põhimõttel, et õppimine toimub erinevas kontekstis ja situatsioonis ning on soetud mitmete mõjutajatega. Õppimine on õppija poolt suunatav ja arenev protsess. Õppija valib endale sobivad vahendid […]
https://a4motsmees.wordpress.com/2015/10/11/teine-teema-personaalsed-opikeskkonnad/

0 comments:

Post a comment