IFI7052.DT Õpikeskkonnad ja õpivõrgustikud

1:1 arvutikasutus

08.10.2015 21:45 by Airit V

Katsetasin sel õppeaastal 1:1 mobiiliseadmete kasutamist oma õpetajatöö puhul. Olin koostanud kordamisülesannetena mõned Learningappsid ja printinud välja nende QR- koodid, et ka need õpilased, kellel ikka veel pole Stuudiumis kasutajakontot, saaksid  tunnist osa võtta. Koheselt ilmnesid mitmed probleemid. Esiteks ei oma kõik õpilased isiklikku nutiseadet, mis tuli mulle siiski mõningase üllatusena ja teiseks ei saanud suur osa õpilastest oma nutiseadmesse mitte ühtegi rakendust tõmmata , kuna seadme mälu oli täis.  Õpilased on kasutanud oma seadet ka Kahooti-ga vastamisel, siis ei tekkinud mingeid tõrkeid. Loomulikult kasutavad õpilased mobiiliseadmeid ka tunnis ka kalkulaatorina, kuigi mina õpetajana ei saa seda veel heaks kiita.


Kuna meie koolil on olemas tahvelarvutid, siis siiani on lihtsam olnud need tunniks broneerida, samas kui tahvelarvutite kasutamine õppetöös muutub aina populaarsemaks ja nende laenutamine tundide ajaks sellevõrra keerulisemaks, siis tuleb uuesti proovida kasutada õpilaste nutiseadmeid.


Otsisin uusi ideid, kuidas kasutada nutiseadmeid matemaatikatunnis ja sain idee Ryan Tindale artiklist rakenduse Skitch kohta. 7.klassi matemaatika esimeseks teemaks on protsentarvutus ja selle teema hindeliseks tööks on eri tüüpi tekstülesannete koostamine protsentarvutuse kohta.  Õpilased saavad koostada ülesanded kasutades erinevaid enda tehtud fotosid ja jagades ülesandeid kaasõpilastega.


Leidisn veel mõned rakendused, mida kavatsen kindlasti katsetada: lihtsustamine ja  füüsika katsed .


Oma personaalses õppimises kasutan mobiiltelefoni eelkõige siis, kui on vaja GoogleMaps-i abiga leida üles järjekordne minu jaoks tundmatu asukoht Tallinnas. Enam ei kujuta ma liiklemist ilma mobiiltelefonita ettegi. Kasutan telefoni ka info otsimiseks. Hoian silma peal ka oma postkastil. Eelistan erinevate tööde tegemiseks siiski sülearvutit just eelkõige ekraani suuruse ja trükkimise mugavuse pärast.


Kasutatud materjal:


Canadian Teacher. (kuupäev puudub).  Ryan Tindale IDEAS FOR USING TABLETS IN THE CLASSROOM loetud aadressil:


http://www.canadianteachermagazine.com/article_tc_ideas_for_using_tablets.html


https://vairit.wordpress.com/2015/10/08/11-arvutikasutus/

2 comments:

g2tlinj to Airit V

11.10.2015 1:05

See ülesanne oli väga tore, eriti kuna saab teistelt palju ideid juurde. Sinu postitust lugedes tuli mulle meelde, mis rakenduse ma enda postitusest välja jätsin: Waze. Seda kaardirakendust kasutan täpselt samal põhjusel nagu sinagi: et Tallinnas ikka sihtkohta jõuda. Selle rakenduse suureks plussiks on see, et kaardil on märgitud ka teetööd ja ummikud. Sihtkohta valides arvutatakse teekond kohe takistustest mööda. Augustis/septembris Tallinnas liikudes oli see lisaväärtus ikka väga vajalik.


LikeLike

dagnepress to Airit V

13.10.2015 11:06

Lugedes sinu postitust, pean nõustuma sellega, et mobiilseid seadmeid on küll lihtne kaasas kanda, kuid sülearvutil on mugavam pikemaid tekste kirjutada ja muid töid teha. Ma usun, et sülearvuti on ja jääb väga oluliseks töövahendiks minu õpikeskkonnas. Teiseks äratundmise kohaks on Mapsi kasutamine. Ma elan küll Tallinnas, kuid tihtipeale kasutan Mapsi oma telefonis, et ühte või teise kohta sõita (näiteks taristuseminari raames erinevad külastuskohad).


LikeLike

Post a comment