IFI7052.DT Õpikeskkonnad ja õpivõrgustikud

Personaalsed Õpikeskkonnad

08.10.2015 18:26 by Anneli T

Ülesande püstitus:                                   https://opikeskkonnad.wordpress.com/2015/09/22/teine-teema-personaalsed-opikeskkonnad/


Mis on personaalne õpikeskkond?


Õpikeskkondi on tänapäeval palju ning igal õppijal/õpetajal valikuvõimalus endale sobiv  leida. Attwell kirjeldab personaalset õpikeskkonda kui kogu, kuhu on koondatud erinevad õppematerjalid erinevatest kontekstidest, mida inimene oma käe järgi kujundab ja elu jooksul kasutab. (Attwell, G. 2007).


Minu õpikeskkonnad


Minu jaoks on personaalse õpikeskkond kogu, kuhu koondan kõik erinevad õppematerjalid dokumentidest filmideni, linkidest fotodeni ning mida kasutan erinevates tundides ja vanuseastmetes erinevatel aegadel. Saan oma käe järgi kujundada ning lisada materjale nii, nagu endale sobiv ja vajalik on. Erinevates rollides olen kasutanud erinevaid keskkondi. Õpetajana e-kooli, Edmodo’t, Weebly’t. Hea keskkond on GetWapps, kuhu koondada erinevaid linke. Praeguste õpingute raames on erinevate keskkondade kasutamine tunduvalt laienenud. Juurde on lisandunud EDidaktikum, EduFeedr, Eliademy, WordPress. Viimasesse on hea koondada kõik oma õppematerjalid, kodutööd.


Õpikeskkondadena võib tänapäeval rääkida ka suhtlusvõrgustikest. Igas õpikeskkonnas on võimalik suhelda foorumis, kuid mitte ainult. Sotsiaalvõrgustikud Facebook ja Twitter on kohad, kuhu luua gruppe, jagada ja saada infot. See on saanud lahutamatuks õppetöö osaks nii õpetamise juures koolis kui õppetöös ülikoolis.


Joonis


Keskkondi iseenesest on ju mugav kasutada. Kui on õppijal olemas arvuti ja internet, on hea õpetaja poolt antud õppematerjale läbi töötada ning koduseid töid teha ja suhelda. Kas aga õppimine ainult e-keskkondade põhiseks jääb, see on ise küsimus.


Kasutatud materjalid:                                                                                                               Attwell, G.      http://www.openeducationeuropa.eu/en/article/Personal-Learning-Environments—the-future-of-eLearning%3F


https://haridustehnoloogiaannelitum.wordpress.com/2015/10/08/personaalsed-opikeskkonnad/


 


 


https://haridustehnoloogiaannelitum.wordpress.com/2015/10/08/personaalsed-opikeskkonnad/

0 comments:

Post a comment