IFI7052.DT Õpikeskkonnad ja õpivõrgustikud

Teine teema: personaalsed õpikeskkonnad

06.10.2015 21:29 by Kati L

https://opikeskkonnad.wordpress.com/2015/09/22/teine-teema-personaalsed-opikeskkonnad/


Kui eelmise nädala õppeainetes (nii õpikeskkonnad- ja õpivõrgustikud kui ka õppedisaini alused) sai juba enam-vähem selgeks mis on õpihaldussüsteem, siis nüüd lisandunud uus mõiste “personaalne õpikeskkond” paneb teemale uue nurga alt vaatama. Termin on alles üsna noor – esmakordselt kasutatud 2004. aastal (http://tulevikuopetaja.hitsa.ee/eelmoodul/personaalne-opikeskkond/) ja mõiste defineerimisel eristuvad kaks koolkonda: tehniline lähenemine, mis rõhutab tarkvaralisi lahendusi ja filosoofilis-pedagoogiline lähenemine, viidates uuele metoodikale e-õppes. (https://beta.wikiversity.org/wiki/Mis_on_personaalne_%C3%B5pikeskkond). Siiski kõige sagedamini mõistetakse personaalse õpikeskkonna all paljude erinevate sotsiaalsete tarkvarade kombineeritud keskkonda. Attwell, Graham (2007).


Teooria pealt olen saanud arusaama, et igal juhul mõistab iga inimene mõistet “personaalne õpikeskkond” täiesti erinevalt ja et iga inimese õpikeskkond on tema enda kujundada ning, et ise oma keskkonda kujundades võtab õppija ka suurema vastutuse oma õppetulemuste  eest (http://tulevikuopetaja.hitsa.ee/eelmoodul/personaalne-opikeskkond/), kas aga minu personaalne õpikeskkond sisaldab peale tehniliste vahendite ka muud, püüan selgusele jõuda.


Seekordsed õpingud erinevad kindlasti oluliselt mu eelnevatest õpingutest. Näiteks võrreldes 2007.a Tallinna Ülikoolis infoteaduskonnas lõpetatud dokumendihalduse magistriõpingutega on sel korral, ilmselgelt ka tulenevalt erialast, erinevaid süsteeme ja keskkondi väga palju. Ja enamus neist on ikka jah, olnud mitte mu vaba valik, vaid ikka õppejõudude poolt määratud.


Püüan eristada oma tänase parima teadmise juures erinevad personaalse õpikeskkonna komponendid. Esmalt jaotasin komponendid veebivälisteks ja veebisisesteks. Nii veebivälised kui veebisisesed jaotasin nelja samasugusesse rühma milles mu elukestev õpe toimub, need on: KOOL, KODU, TÖÖ, VABA AEG.


Veebisisene õpe KOOLIS:         WordPressi blogid, Moodle, Edidaktikum, Edufeedr, Õis, Asio, @tlu.ee meilikeskkond, www veebikeskkond, Googledocs keskkond.

Veebisisene õpe KODUS:         www veebikeskkond ja Googledocs keskkond.

Veebisisene õpe TÖÖL:           www veebikeskkond ja @emta.ee meilikeskkond.

Veebisisene õpe VABAL AJAL:             www veebikeskkond

Veebisisest õpet teostan läbi sülearvuti ja vähesel määral ka läbi nutitelefoni


Veebiväline õpe KOOLIS:         loengud, suhtlemine kaasõppuritega, suhtlemine õppejõududega

Veebiväline õpe KODUS:          õpin läbi laste ja abikaasa

Veebiväline õpe TÖÖL:            koosolekud, seminarid, sisekoolitused, suhtlemine töökaaslastega

Veebiväline õpe VABAL AJAL:  raamatud, ajakirjad, suhtlemine sõprade-tuttavatega


pilt


Minu personaalne õpikeskkond on just selline sest ta on selliseks, ma arvan, pigem ise kujunenud kui minu poolt teadlikult kujundatud. Kujunemise taga on elus ette tulnud võimalused ja kindlasti on siin ka üht-teist juhuslikku ja ka teadlikult kujundatut.


Kasutatud kirjandus:

1) http://tulevikuopetaja.hitsa.ee/eelmoodul/personaalne-opikeskkond/

2) https://beta.wikiversity.org/wiki/Mis_on_personaalne_%C3%B5pikeskkond

3) http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.97.3011&rep=rep1&type=pdf. Attwell, Graham (2007)


https://katiliik.wordpress.com/2015/10/06/teine-teema-personaalsed-opikeskkonnad/

0 comments:

Post a comment