IFI7052.DT Õpikeskkonnad ja õpivõrgustikud

Personaalsed õpikeskkonnad

02.10.2015 22:00 by Linda S

Ülesanne


Personaalne õpikeskkond on õppija kontrolli all olev süsteem, mis toetab õpieesmärkide püstitamist ja täitmist, õppimise reflekteerimist ning üleüldiselt õppimist. Sealjuures soosides suhtlemist teiste õppijatega, et laiendada ja parendada õppija personaalset õpikeskkonda. Õpikeskkond on pidevalt muutuv, kohandudes õppija vajadustega (Pata ja Laanpere, 2009).


Peamiselt on personaalne õpikeskkond veebipõhine tarkvara kogumik, kus personaalne õpikeskkond toetab e-õpet ning pakub võimalust õppijatel ja õpetajatel ligipääsu veebipühistele õppematerjalidele. (Harmelen, 2006) Isiklikult arvan, et personaalne õpikeskkond ulatub olulisemalt kaugemale, kui internet. Õppijana on minu jaoks väga oluline ka lähedaste toetus ning õppejõu ja kursusekaaslaste nägemus erinevatest valdkondadest. Veel enam on üks asendamatu õpikeskkond minu jaoks raamatukogu, sest tahestahtmata ei ole kõik kättesaadav veebis. Seetõttu võib öelda, et minu personaalne õpikeskkond sõltub suuresti õppejõu vaadetest ning mind ümbritsevast keskkonnast, mis ei pruugi alati olla veebis.


Personaalsed_õpikeskkonnad


Joonis. Linda personaalne õpikeskkond


Valisin enda personaalse õpikeskkonna kaardistamiseks valisin veebipõhise keskkonna MindMeister, mis võimaldas lisada mõistekaardile kergelt ikoonid ning kirjutada. Kuigi pilt ei ole suurepärane on selgelt näha erinevate programmide ja veebikeskkondade seotust minu tööga lasteaias ja ülikoolis ning õpingute jooksul.


Kasutatud kirjandus


Pata, K., Laanpere, M. (Eds.) (2009). Tiigriõpe: haridustehnoloogia käsiraamat. Tallinn: TLÜ informaatika instituut (ptk 1.7)


Harmelen, M. (2006). Personal Learning Environments.  United Kingdom. University of Manchester.


https://educationtotechnology.wordpress.com/2015/10/02/personaalsed-opikeskkonnad/

1 comments:

tumanskiAnneli Tumanski to Linda S

23.10.2015 11:19

Täna vaatame õpikeskkonda kui internetipõhist süsteemi. Selles osas nõustun sinuga, et õpikeskkond ulatub sellest palju kaugemale. Arvan, et peale suhtlemise kaasüliõpilaste ja õppejõududega on võib õpikeskkond olla ka paberkandjal, olgu need siis raamatud, vihikud, ajalehed, ajakirjad jne.


LikeLike

Post a comment