IFI7052.DT Õpikeskkonnad ja õpivõrgustikud

Personaalsed õpikeskkonnad

30.09.2015 17:05 by Gätlin J

Mis on personaalne õpikeskkond?


Personaalsed õpikeskkonnad on õppija poolt hallatavad ja kontrollitavad süsteemid, mis toetavad õppijat õpieesmärkide püstitamisel, õppesisu ja protsessi organiseerimisel ning suhtlemisel teiste õppijatega ning õpetajatega (Pata, K. Laanpere, M. 2009). Ehk siis minu sõnadega on personaalne õpikeskkond see, mille mina ise loon enda ümber, et oma õpingutes edukas olla. Iseendale eesmärke seades mõtlen ma hoolega läbi, mida ma tahan ja kuidas ma selleni peaksin jõudma. Oma eesmärkide saavutamiseks valin ma enda jaoks kõige sobivamad ja meeldivamad vahendid. See ei ole ainult internetis asuv keskkond, vaid kõik aspektid, mida ma õppimise ajal kasutan, sealhulgas väljaspool ekraani toimuv: loengud, kursusekaaslastega ja väljaspool asuvate inimestega suhtlemine jne. Ühesõnaga kõik keskkonnad nii internetis kui ka päriselus kokku liites moodustab minu personaalse õpikeskkonna. 


Suurt tähtsust omab sotsiaalne tarkvara, mis laseb inimestel arvuti teel kokku saada, omavahel ühenduses olla ja koostööd teha. Selline tarkvara on kohanemisvõimeline ja kiiresti reageeriv muutuvatele vajadustele ja eesmärkidele (Attwell, G. 2007).


Minu õpikeskkond


Praeguse magistriõpingute õpikeskkond on midagi täiesti uut minu jaoks. Varasemalt on olnud kõik väga konkreetne ja etteantud: üks materjal kõigile, kontakttunnid ja ülesanded, millele on kindlad ja ainuõiged vastused. Sellist “hägusust” ja enesejuhtimist ei ole varem olnud. Kogu minu õppimine peegeldub blogis, mida pole ma kunagi varem pidanud. Ääretult harjumatu on, et minu mõtted ja arvamused on avalikult kõigile loetavad. Ma olen vaevu harjunud avalikult esinema, nüüd aga on kõigil ligipääs minu isiklikku ruumi. Samas on see aga jällegi hea. Ma pean läbi mõtlema, mida ja kuidas ma kirjutan. Postituste tegemiseks pean materjali läbitöötama ja korralikult teemale keskenduma. Ja nüüd ei ole õigeid ega valesid vastuseid, vaid arvestatakse minu arvamust ja asjadest aru saamist.


Mil määral on õpikeskkond minu loodud, õppejõudude või kaastudengite poolt hoopis pealesurutud?


Alustuseks on see täielikult õppejõudude poolt pealesurutud (seda väikese muigega üteldes), kuna ma ei ole kunagi tundnud vajadust blogi pidada, mis nüüd oli aga kohustuslik. “Pealesurutud” on ka vastava kirjanduse läbitöötamine. Mõne aine puhul on mul laiem valik, mõne puhul aga polegi, mis artikli või teose ma pean läbi töötama. Samuti ma PEAN kursusekaaslaste blogisid jälgima ja nende postitusi kommenteerima. See oli see PEAN osa. Ülejäänud on aga VÕIN ja TAHAN.


Mina ise määran, milline on minu õpingutekeskne keskkond – minu blogi. Mina määran, mida mu lehel ja kuidas näha on, seon seda erinevate teiste keskkondade ja teiste blogidega, loon otseteid enda jaoks vajalikesse kohtadesse. Sellest aga tähtsam on see, et ma ise otsustean, millal ja kuidas ma oma ülesandeid täidan ning mil määral ma nendest saadud teadmisi endale võtan ja oma elus rakendan. Samuti on mul valida, milliste inimestega ma suhtlen, et oma õpingutes edasi jõuda. Täielik vabadus on mul aga selles, milliseid erinevaid võimalusi, keskkondi ja vahendeid ma lisaks kasutan. Võib-olla viibin palju haridustehnoloogide suhtlusvõrgustikes, kes mu õpingutega (peale eriala nimetuse) pole üldsegi seotud, kuid kellelt võin saada väärtuslikku infot ja abi, kasutan erinevaid rakendusi, et oma tegemistel silma peal hoida jne. Kaastudengite poolt ei tunne kuidagi, et miski oleks pealesurutud. Seda muidugi seetõttu, et mul oli varasemalt juba Facebook’i konto olemas. Otsustasime sinna luua oma kursuse lehe, et kiirelt infot vahetada. Facebook sai peale surutud nendele, kel seal veel kontot ei olnud (kes võib-olla ei plaaninud seda ka kunagi teha), kuid, kes siiski tahtsid kursuseteemadega kursis olla.


Minu personaalne õpikeskkond


pers_keskk.Minu personaalne õpikeskkond koosneb paljudest osadest, mis omavahel on mitmeti seotud. Väga peensusteni ma oma joonisega ei läinud, üldmulje saab sellest küll. Lõppkokkuvõttes on minu õppimisel teatud õpiväljundid, üldjuhul on need minu blogipostitused (lisaks on ka eksamid muidugi, kuid need jätsin hetkel välja). Materjali oma postituste tegemiseks saan ma õppejõudude poolt pakutavast materjalist, mis on olemas erinevates keskkondades – kas blogides või erinevates õpihaldussüsteemides. Tihti kasutan ma info saamiseks teadusartikleid, mille olen saanud õppejõu käest või siis iseseisvalt otsinud. Lisaks saan ma mõtteainet nii kursusekaaslastelt kui ka sõpradelt-tuttavatelt. Suhtlemiseks kasutan nii sotsiaalkeskkondi ja foorumeid kui ka emaili võimalusi. Kõik on omavahel seotud – õppematerjalist tekib suhtlemist ja suhtemisest jällegi uut materjali. Üldjuhul toimub kõik interneti vahendusel. Sõprade ja kursusekaaslastega suhtlemine jäi interneti piiridest ka veidi välja, kuna suhtlemine toimub nii internetis kui ka päris elus.


Selline see minu õpikeskkond saigi. Võid julgelt kommenteerida, lisada ja laita :)


 


Kasutatud materjalid:https://g2tlinj.wordpress.com/2015/09/30/personaalsed-opikeskkonnad/

0 comments:

Post a comment