IFI7052.DT Õpikeskkonnad ja õpivõrgustikud

Personaalsed õpikeskkonnad

28.09.2015 20:06 by Airit V


Personaalne õpikeskkond on eelkõige virtuaalne keskkond, mis sisaldab enesearenguks ja -harimiseks vajalikke rakendusi.

Kuna elukestev õpe on aina aktuaalsem, siis personaalsed õpikeskkonnad sisaldavadki eelkõige igapäevaselt kasutatavaid programme.

Tänapäeval on tehnoloogia areng väga kiire ja kõik töötajad peavad olema valmis omandama uusi teadmisi ja uusi elukutseid.  Kui vanasti õpiti amet terveks eluks, siis nüüd ei tea meist keegi, millised on töökohad näiteks 30 aasta pärast. Seoses tehnoloogia arenguga on muutunud ka õppimine: õppmiseks saab kasutada  failide jagamist, suhtlusvõrgustikes suhtlemist, videote vaatamist ja blogimist; puudub vajadus infot pähe tuupida, olulisem on oskus infot leida. Paljusid tööks vajalikke oskusi ei saada mitte traditsiooniliselt koolipingis omandades vaid hoopis teisi jälgides, küsimusi küsides, katsetades ja eksides jne.  Olulisemad oskused on enesejuhtimine ja koostöö. Kuna tehnoloogia areneb väga kiiresti, ei saa keegi eeldada, et just hetkel vajalikke erialasid mõnes koolis õpetatakse.Õppijad saavad olla ise väga aktiivsed ja esitada tõendusmaterjali oma kompetentsuse kohta, kasutades oma personaalset õpikeskkonda.  Personaalsed õpikeskkonnad on dünaamiliselt ja pidevalt muutuvad keskkonnad, kus ülesehitus ja vahendid sõltuvad kasutaja hetkevajadustest. (Väljataga ja Tammets)

Minu jaoks on personaalne õpikeskkond täiesti erinev oma eelnevate õpingute õpikeskkondadest.  Hetkel on personaalne õpikeskkond jagunenud kolmeks: õpingud, töö ja hobid.  Hobide puhul leiab küsimuste puhul vastuseid kas internetist või headelt tuttavatelt. Töö puhul on samuti võimalik interneti teel saada uusi teadmisi ja ideid, samas on võimalik õppida ka kolleegidelt ning pidevalt saab end arendada ka õpilaste tagasiside kaudu. Magistriõpingute puhul olen juba võtnud kasutusele mitmeid uusi keskkondi, mida ma pole varem kasutanud, näiteks blogi. Minu eelnevad õpingud on olnud passiivse kuulaja  ja eksamineeritava rollis. Praeguste õpingute puhul pean hoopis rohkem panustama  ja palju iseseisvat tööd tegema.

Püüdsin kaardistada oma selle sügise personaalset õpikeskkonda.

õpikeskkond-1


Kasutatud materjalid:
https://vairit.wordpress.com/2015/09/28/31/

0 comments:

Post a comment