IFI7052.DT Õpikeskkonnad ja õpivõrgustikud

Õpikeskkondade võrdlus

19.09.2015 19:37 by Anneli T

Ülesande püstitus:                       https://opikeskkonnad.wordpress.com/2015/09/06/esimene-teema-virtuaalsed-opikeskkonnad-ja-opihaldussusteemid/


Õpikeskkond on tänapäeval muutunud ja muutumas. Füüsilise keskkonna kõrvale on üha enam tulemas virtuaalne õpikeskkond. Õpetaja peab kohanema ning oskuslikult siduma veebvahendeid ja nutiseadmeid õppetöösse. Seoses koolis läbiviidava digipöördega tahame kasutusele võtta ühtse e-keskkonna. Alljärgnevalt toon välja võrdlused mõnede õpikeskkondade vahel, mida olen kasutanud või hakkame katsetama.


Valisin kaks keskkonda: Schoology ja Edmodo. Esimeses oli registreerumine veidi keerukam, kuna pidi välja printima lepingu, selle allkirjastama ja sisse skännima. Teisalt tagab see ehk keskkonna suurema turvalisuse. Teise, Edmodo’sse, oli registreeruda lihtsam. Viimase võtsime kasutusele mõnede õpetajate ning 5. ja 8.klassiga. Mõlemad on lihtsad keskkonnad, kuhu saab luua kaustu, lisada dokumente, esitlusi, linke. Ühendus on Google Drive’iga. Ei leidnud embeedimisvõimalust. Samuti saab lisada teateid, panna hindeid. Kuid kui asutuses kasutatakse e-kooli, tekkib küsimus, kas on mõtekas veel teisi keskkondi kasutusele võtta. Ka e-kooli saab jätta teateid, panna hindeid ja üles laadida õppematerjali.


Veel olen kasutanud Eliademy’t, kuid koolitujana. Minule see keskkond meeldib. Värske ja kaasaegne. Aastaid olen kasutanud Moodle’it erinevatel kursustel osalemiseks. Olen rahul. Hea keskkond on ka Google for Education. Kui koolis kasutatakse Google Drive’i, gmail’i siis on Google’i keskkond ehk juba harjumuspärasem ka neile kasutajatele-õpetajatele, kel muidu on uute keskkondade kasutuselevõtt raskem. Õpikeskkonnad on paroologa kaitstud ja seetõttu ka turvalisemad kui näiteks Weebly’ga loodud kodulehed või blogid.


Artiklis “Õpikeskkonna kujundamine haridustehnoloogiliste vahenditega” (Väljataga T., Pata K., Priidik E. 2009) tuuakse välja virtuaalsete õpikeskkondade põlvkonnvahetus. On universaalsed keskkonnad kõikidele ainetele, võimalused suhtlemiseks, testide läbiviimiseks jne. Vastutus ei lasu mitte ainult õpetajal, vaid ka õpilasel, kel on ise võimalus luua õppematerjale ning neid teistega jagada ja kasutada. C. Dalsgaardi artiklis aga väidetakse hoopis vastupidist. E-keskkondade liigne kasutus ei ole õpilastele kasulik, kuna õpilased pole distsiplineeritud, neil puudub kontroll ja tahe ise end õppima sundida. Soovitatakse e-keskkondi vähem kasutada. (Dalsgaard, C. 2006)


Leian, et vajalik on orienteeritus õpikeskkondade eesmärgistatud ja sihipärasele kasutamisele. Eriti siis, kui parandab õpihuvi ja -tulemusi.


Kasutatud materjalid:


Väljataga, T., Pata, K., & Priidik, E. (2009). Õpikeskkonna kujundamine haridustehnoloogiliste vahenditega. K. Pata, & M. Laanpere (toim), Tiigriõpe: Haridustehnoloogia käsiraamat (lk 11–14). Tallinn: TLÜ informaatika instituut.


Dalsgaard, C. (2006). Social software: E-learning beyond learning management systems. European Journal of Open, Distance, and E-Learning, 9(2), 1–7.


https://haridustehnoloogiaannelitum.wordpress.com/2015/09/19/opikeskkondade-vordlus/

3 comments:

Hans Põldoja to Anneli T

21.09.2015 13:43

Ma pole kindel, kas ühtse virtuaalse õpikeskkonna kasutuselevõtt kooli peale on 2015. aastal hea mõte. Erinevaid keskkondi on ju palju ning õpetajate eelistused on erinevad. Õpilaste jaoks ei tohiks keskkondade paljusus enam probleemi põhjustada. Mulle tundub, et mõistlik lahendus oleks üks õppeinfosüsteem (e-Kool, Stuudium vms) ning erinevad virtuaalsed õpikeskkonnad vastavalt kursuse vajadustele ja õpetaja eelistustele. Õpetamine on ju loominguline tegevus, mida ei saa kindlalt ühe tarkvara raamidesse suruda.


Ma arvan, et Christian Dalsgaardi artikkel oli kriitiline kitsalt õpihaldussüsteemide kasutamise suhtes, mitte e-keskkondade suhtes üldiselt. Ta väitis just, et personaalsete vahendite ja sotsiaalvõrgustike kasutamine annab õppijale rohkem võimalusi ja kontrolli oma õppimise üle.


LikeLike

Anneli Tumanski to Anneli T

21.09.2015 13:55

E-kooli on ühtse keskkonnana väga hea kasutada. Sinna saab teha klasside kaustu, lisada õppematerjale nii dokumentide kui lingina. Edmodo ja Schoology tõesti kopeerivad e-kooli ja nende kasutuselevõtul ma mõtet ei näe. Nii kirjutasin ka oma töös. Ilmselt hakkame rohkem kasutama Google’i keskonna võimalusi, mida nagunii teeme, nt Drive’i dokumentide loomiseks, jagamiseks, Google kalender jne. See peaks olema lihtne ja arusaadav kõigile. Tahtsime vaid proovida erinevaid keskkondi ja teiega arutelus vaid saan kinnitust, et nende kasutuselevõtul ei ole mõtet.


LikeLike

Hans Põldoja to Anneli T

21.09.2015 23:40

Ma pidasin oma kommentaariga silmas pigem seda, et mõistlik oleks eKooli kõrval toetada erinevate õpihaldussüsteemide kasutamist. Mõnele õpetajale piisab Edmodo, Eliademy või VIKO lihtsusest, teine eelistab Schoology või Moodle’i testide võimalusi, kolmas blogidel ja sotsiaalmeedial põhinevaid avatud õpikeskkondi.


LikeLike

Post a comment