IFI7052.DT Õpikeskkonnad ja õpivõrgustikud

Eliademy positsioneerimine õpikeskkonnana

14.09.2015 12:54 by Pirje J

Mis üldse on õpikeskkond? See on õppematerjalide ja viidete paigutamise ning järjestamise võimalus, ülesannete ja testide koostamise, edastamise ning hindamise võimalusega keskkond (Väljataga, Pata, Priidik, 2009).  E-õppes on see keskkond virtuaalne.


Minu ainus kokkupuude virtuaalsete õpikeskkondadega on olnud valdavalt tööalane. Minu leivaisa, maailma edukaim tehnoloogiaettevõte, on vähemalt 10 aastat (nii kaua olen ise sellega seotud olnud) kasutanud müügipersonali koolitamiseks e-õppekeskkonda ning ongi parasjagu astumas uut sammu (appide maailma) efektiivsemaks õpetamiseks ja õppimiseks. See minevikku jääv lahendus meenutab paljuski Eliademyt. Tudengina olen saanud kasutada ka Moodlet kuid arvan, et visuaalselt ta mind ei inspireeri nii palju kui Eliademy seda teha suudaks. Eliademy eelis moodle ees ongi õpikeskkonna struktuuri selgus ning kasvõi päise isikupärastamise võimalus. Sest ka see päis suudab kursust muuta apetiitsemaks, luua mingi väikese lisaväärtuse või väga kavalalt lähenedes isegi panna rohkem pingutama. Õpikeskkonna tajumine mõjutab õppimise efektiivsust (Entwistle,1991) ja lihtsalt struktureeritud, meeldiva disainiga keskkonnas on juba osaliselt täidetud õpikeskkonna peamine roll – motiveerida õppijat, pakkuda õpitegevuseks ja loovaks eneseväljenduseks vajalikke võimalusi ning toetada püstitatud eesmärkide realiseerimist (Väljataga, Pata, Priidik, 2009).


Eliademy on ühtlasi nii avatud kui suletud virtuaalne õpikeskkond, mis tähendab, et on võimalik kasutada samaaegselt ühe organisatsiooni keskse õpikeskkonnana (tasuline) ja  isikliku õpikeskkonnana. Kuid on võimalik oma kursusi ka avalikult jagada. Ta on nn. rätsepalahendus. Ja see toimib!


 


Allikad


Väljataga, T., Pata, K., & Priidik, E. (2009). Õpikeskkonna kujundamine haridustehnoloogiliste vahenditega. K. Pata, & M. Laanpere (toim), Tiigriõpe: Haridustehnoloogia käsiraamat (lk 11–14). Tallinn: TLÜ informaatika instituut (link)


Entwistle, N. J. (1991). Approaches to learning and perceptions of the learning environment. Introduction to the special issue. Higher Education, 22, 201-204


Link ülesandele: Virtuaalsed õpikeskkonnad ja õpihaldussüsteemid


https://pirjejyrgens.wordpress.com/2015/09/14/48/

0 comments:

Post a comment