IFI7052.DT Õpikeskkonnad ja õpivõrgustikud

Õpihaldussüsteemi Haiku Learning katsetus.

13.09.2015 18:13 by Eno P

Valisin katsetamiseks “Haiku Learning” õpihaldussüsteemi. Miks just “Haiku Learning”? Kuna mul muuduvad kogemused õpihaldussüsteemidega üldse, siis ei olnud mul selles osas eelarvamusi. Võtsin lihtsalt nimekirjast viimase.


Õpihaldussüsteemid on aktiivselt kasutusel juba üle kümne aasta. Seega on sellel turul võistelda soovijail olnud aega oma toodet täiustada. Tüüpilisele õpihaldussüsteemile omased võimalused (Väljataga, Pata, Priidik, 2009) on “Haikul” olemas. Süsteem koosneb kahest osast:

Esiteks – õppematerjali koostamise võimalus ja kommentaarium (foorum).

Teiseks – ülesannete (ka testide) loomise, hindamise- ja kalendrisüsteem.


Positiivsena võiks välja tuua, et  “Haikul” on rohkelt sisuloomise võimalusi. Boonuseks on ka paindlik oma hindamis-süsteemi loomise võimalus. Ülesannete eduka läbimise eest on võimalik õpilastele anda nö ordeneid (badges), mille saab õpetaja ise kujundada. See innustab eriti väiksemaid õpilasi.


Olen nõus George Siemensiga, et õpihaldussüsteemidel on ka puudusi. (Siemens 2004) Õpihaldussüsteemid võimaldavad küll mugavat materjalide vahetust ja ratsionaliseerivad hindamise osa, kuid osa reaalsest õpiprotsessist läheb õpetajast ja õpilasest mööda. Hea õpilase puhul võib LMS abil õpilast jälgides rahul olla, aga aines mahajääjate mõistmiseks tuleb õpetajal ikkagi panustada kontakttundidele. Samas “Haiku Learning” keskkonnas on hea, et õpilasele on jäetud võimalus kohe õppematerjalide juures küsida täpsustavaid küsimusi, täiendades nii materjali (iseasi, kas nõrk õpilane seda kõigile nähtavalt teha tahab)


Koduste ülesannete ja pikemate õpi-projektide läbiviimiseks on LMS keskkonnad asendamatud ja võimaldavad õpetajale hea ülevaate.


Kirjeldan siinkohal lühidalt keskkonna võimalusi:

Kasutajate loomine:

Kasutajakonto loomine oli ladus, keskkond toetab ka google kasutajakontoga autentimist. Proovisin “Haiku Learning” keskkonda õpetaja konto abil (solo). Tasuta õpetaja konto võimaldab luua 5 kursust (classes) ja annab kasutajale 2GB ulatuses andmemahtu. Kui soovida Haiku Learning süsteemi kasutusele võtta terve õppeasutuse raames, tuleb selle eest tasuda.


Õppija lisamisel saab kasutada samuti õpilase gmaili kontot või teha läbi kasutajakonto loomine. Õppijate jaoks tuleb luua grupid (n. 5.A klass) seejärel saab õpilane ja lapsevanem selle grupiga läbi oma konto ühineda.


Uuele kasutajale on siin loodud korralik tugi. Süsteemi avalehele jõudes  kuvati alustamise lihtsustamiseks abitekstidega dialoogiaknad. Need jäid mind abistama kogu kursuse loomise jooksul. Lisaks veel “Help” nupukesed, seal kus vaja.


Süsteem koosneb peamiselt kahest osast.


Esimene osa:

Õppematerjali koostamise võimalus ja kommentaarium (foorum).

Võimalus luua õppematerjale organiseeritud lehtede kujul. Õpilased saavad kommenteerida ja osaleda foorumis otse õppematerjali lehel.

Materjali on võimalik lehele lisada kasutades erinevaid sisualasid/kaste (Content Block):


Võimalikud sisukastide tüübid on:

Tekstikast (On Page Text)- levinumad MS Wordist tuntud kujundusevalikud on olemas, lisaks ka võimalus sisestada matemaatilisi sümboleid (ruutjuur, harilik murd jne).

Veebilingid (Web Links)- võimalus sisestada konkreetse veelilehe URL.

Failid (Files) – (toetab doc, xls, ppt, js pdf formaate) Tekitatakse link faili allalaadimiseks.

Pildid (Images) – Toetatud on levinumad pildiformaadid

Flicr – Võimalus kuvada Flicr keskkonnas loodud sisu.

Embed The Web ehk Widgets – Võimalik lisada teiste keskkondade sisuaknaid, näit Facebook, Google Maps jne

Video – toetab mov formaati.

Youtube –  sisu on võimalik kuvada otse lehel.

Heli (Audio) – toetab mp3 ja wma failiformaate.

Upload Mini Sites – võimaldab üles laadida kasutaja enda poolt loodud html dokumente (veebilehti) ning Java või Flash aplikatsioone. Ei toeta serveri põhist tehnoloogiat – php, ASP jms.


Teine osa:

Õppeülesannete püstitamise, hindamise- ja kalendrisüsteem.

Tunniteemasid ehk õppeülesandeid saab luua nii punktiarvestusega (hindeline) kui ka A/MA hindamismudeli baasil. Samuti on võimalik määrata, millistele klassidele/klassiastmetele on õppetükk loodud ja millise ainete grupi alla kuulub (Social Studies, Mathematics, Religion and Philosophy jne)

Ühe tunniteema juures saab määrata ka kui suure kaaluga (protsentides) on mingi väiksem sama teema alla kuuluv tegevus või oskus.

Õpilaste hindeid ja aktiivsust on õpetajal võimalik oma konto alt ülevaatlikult jälgida.

Kalender võimaldab paika panna (ja näidata õpilastele ning vanematele) ülesannete esitamise tähtaegasid ja õppeperioode.

Testide loomise osa on tagasihoidlik. Koosneb tüüpilistest küsimuste tüüpidest. Testi on võimalik luua kahel eesmärgil: eksamina, mida saab täita ainult üks kord ja harjutusena.


Täiesti korralik LMS, ei midagi enamat.


Kasutatud kirjandus:

Väljataga, T., Pata, K., & Priidik, E. (2009). Õpikeskkonna kujundamine haridustehnoloogiliste vahenditega. K. Pata, & M. Laanpere (toim), Tiigriõpe: Haridustehnoloogia käsiraamat (lk 11–14). Tallinn: TLÜ informaatika instituut.


Siemens, G. (2004, 22. november). Learning Management Systems: The wrong place to start learning [ajaveebipostitus]. Loetud aadressil http://www.elearnspace.org/Articles/lms.htm


Link ülesandele:

https://opikeskkonnad.wordpress.com/2015/09/06/esimene-teema-virtuaalsed-opikeskkonnad-ja-opihaldussusteemid/


https://enopihla.wordpress.com/2015/09/13/opihaldussusteemi-haiku-learning-katsetus/

1 comments:

Hans Põldoja to Eno P

21.09.2015 12:13

Eesti keeles oleme me open badge tõlkinud kui õpimärk. Räägime õpimärkidest täpsemalt selle kursuse viienda teema juures. Haridustehnoloogia magistriõppes olen ma õpimärkide kasutamist katsetanud kaks aastat digitaalsete õppematerjalide koostamise kursusel. Kevadel tuleb teie rühmaga kolmas katsetus.


Haiku Learning tasuta konto puhul olev 5 kursuse piirang on natuke paindlik, see tähendab 5 aktiivset kursust. Neile peaks lisanduma need kursused, mida hetkel ei õpetata.


LikeLike

Post a comment