IFI7052.DT Õpikeskkonnad ja õpivõrgustikud

Virtuaalsetele õpikeskkonnad ja õpihaldussüsteemid.

09.09.2015 20:14 by Kaidi K

Õpihaldussüsteemide peamine taotlus on organiseerida õpitegevused ja-sisu õppijale arusaadavalt ning lihtsustada õppejõu tööd. Õpihaldussüsteemid püüavad õppimist hallata ja organiseerida, integreerides ja süstematiseerides

õppija eest võimalikult suure osa õpikeskkonnast ja õpitegevustest. Kogu õpitegevus, materjalid, testid ja töövahendid, mida kasutatakse, on ühes kohas ja õppija ei pea ise oma õpiprotsessi kujundamist juhtima (Väljataga, Pata, & Priidik, 2009).


See on omamoodi mugav nii õpilasele kui ka õpetajale.  Kuid kuna erinevad õpetajad eelistavad tihti erinevaid virtuaalseid õpikeskkondi siis peava olema õpilased väga paindlikud ning kiiresti kohanema erinevte keskkondadega. Õnneks on meil just tänapäeval pigem see eelis,et  virtuaalsel maastikul on just õpilased need, kes muutustega kiirelt kohanevad. Pigem on probleemseteks kohtadeks just õpetajate teadmatus erinevate võimaluste kasutamiseks.  Kuid samas, kui õpetaja on loov ning uuendusmeelne siis annab see õpilastele mitmeid võimalusi õppimiseks kui ka õppetööde esitlemiseks. Õigesti kasutades hõlbsustab see kõikide osapoolte tööd.


E-õppe toetamiseks on erinevaid tööriistu ja rakendusi. Nende hulka kuuluvad arutelufoorumid, jututoad, failide jagamine, videokonverentsid, e-portfooliod, ajaveebid ja wikid. Selliseid vahendeid saab kasutada, et toetada erinevaid tegevusi kaasatud õppeprotsessis (Dalsgaard 2006).


Kuna õppimise suunad on muutumas siis tänu erinevatele virtuaalsetele õpikeskkondadele  annab see võimaluse  õpilastel tunnimaterjali omandada kodus arvuti abil ning teadmisi praktikasse panna koolitunnis.


Mina võtsin katsetamiseks  Edmodo õpikeskkonna.  Mulle meeldis selle lihtsus ning ühilduvus Google Drive´ga . Seal on väga lihtne teha valikvastustega teste. Ühes testis on võimalik kasutada valikvastuseid, õiget ja valet vastuse varianti, õpilane kirjutab ise sobiva vastuse või lihtsalt täidab lünga. Lisaks on sinna väga lihtne lisada erinevaid fotosid ja videoid.


Ümberpööratu klassiruumi jaoks on ka Edmodo äärmiseslt mugav. Just tänu videote, presentatsioonide ja failide üles laadimise lihtsuse suhtes.


Spotlight´i kaudu saab ligipääsu erinevatele kategooriatele ( teadus, kunst, matemaatika jne),  mida on  ka reaalselt  võimalik enda tundides kasutada.  Kahjuks küll on mitmed neist tasulised, kuid tasuta materjale on ka suur valik. Lisaks leiab sealt ka erinevaid valmis tehtud töid.


Loetud artiklid:


Väljataga, T., Pata, K., & Priidik, E. (2009). Õpikeskkonna kujundamine haridustehnoloogiliste vahenditega. K. Pata, & M. Laanpere (toim), Tiigriõpe: Haridustehnoloogia käsiraamat (lk 11–14). Tallinn: TLÜ informaatika instituut.


Dalsgaard, C. (2006). Social software: E-learning beyond learning management systems. European Journal of Open, Distance, and E-Learning, 9(2), 1–7.


https://kaidikl.wordpress.com/2015/09/09/opikeskonnad/

1 comments:

dagnepress to Kaidi K

23.09.2015 12:40

Mulle meeldib, et sa tood välja selle, et tänapäeval on õpilased tehnika kasutamise seisukohast õpetajatest tunduvalt ees ning on muutustele vastuvõtlikumad. Seda on oluline mõista ja tähele panna. Kui õpilastele tundub õpetaja pakutavad lahendused huvitavad ning kaasaegsed, siis on üsna suur võimalus, et nad panevad tunnis ka rohkem tähele ning omandavad suuremas mahus uusi teadmisi.


LikeLike

Post a comment