IFI7052.DT Õpikeskkonnad ja õpivõrgustikud

Esimene teema: virtuaalsed õpikeskkonnad ja õpihaldussüsteemid

12.09.2015 9:09 by Dagne P

Minu kokkupuuted erinevate õpikeskkondadega on kasinad, kui mitte öelda, et täielikult puudulikud. Alles hiljuti, oma õpingute alguses, olen hakanud kokku puutuma erinevate virtuaalsete õpikeskkonna vahenditega (ehk siis õpihaldussüsteemidega) nagu moodle, eDidaktikum, wordpress. Viidates wordpressi kasutamisele, siis ka blogi on üheks viisiks, kuidas luua oma õpikeskkonda.


Miks luua virtuaalne õpikeskkond?

Õpikeskkond mängib olulist rolli nii õppimisel kui ka õpetamisel. Õpikeskkond, mis muutub mitmeid kordi õppijate haridustee jooksul (lasteaed, põhikool, keskkool, ülikool), peab looma võimalused õppimiseks, eneseväljenduseks ning toetama õppija arengut. Eduka õppimise aluseks on õppijate ootuste ja õpikeskkonna tajumise võimalikult suur ühtivus. Seetõttu on oluline kaasata õppijaid oma õpikeskkonna loomisse, et kujundada see võimalikult sarnaseks õppijate endi ootustele (Väljataga, Pata, & Priidik, 2009).


Virtuaalsed õpikeskkonnad võimaldavad jagada kiirelt mõtteid teiste osalejatega, arutleda ja kontrollida oma teadmisi ning saada ka kiiret tagasisidet. Tänapäeva infoühiskonnas, kus muutused leiavad aset pea märkamatult, leiavad sellised õpikeskkkonnad kindlasti üha enam kasutust ning seda just nende kasutusmugavuse, innovatiivsuse tõttu.


Valisin analüüsimiseks ja katsetamiseks Eliademy õpikeskkonna. Kuna mul puudub kogemus erinevate õpikeskkondade kasutamisel, siis ei põhinenud minu valik ühelgi kindlal põhjusel. Antud keskkonda sisselogimiseks  oli mitmeid valikuid – sisselogimine facebooki kontoga, google+ jne ehk siis registreerimine kasutajaks on tehtud väga lihtsaks. Kasutasin seekord sisenemisel facebooki kontot ning mõne lihtsa klahvivajutusega võisingi juba tutvust teha mulle täiesti uue ja põneva õpikeskkonnaga.


Uurisin lähemalt õpetaja rolli antud keskkonnas ning milliseid võimalusi pakub “Teaching” lingile vajutamine. Lehele ilmus lühike video sellest, kuidas luua kursust. Lisaks sellele olid video all juba valmis pandud järgmised valikud: 1) Alusta oma esimest kursust nüüd (start your first course now) ning 2) Taaskasuta eelnevaid kursusi (reuse previous course), mis annab võimalus varem loodud kursust kasutada põhjana ning luua sellele uue sisuga keskkond. Videost sain ülevaate, millist infot on võimalik koostatavale kursusele lisada ning kuidas. Kuna ma ei ole kunagi ühtegi ainetundi pidanud ette valmistama, siis katsetasin lihtsat tekstide lisamist (kursuse kirjeldus, tööülesanded, hindamissüsteem jne) ning failide lisamist, et saada kogemus keskkonna kasutamiseks. Eliademy on üles ehitatud väga loogiliselt ja kasutajasõbralikult. On olemas foorumi ja arutelu võimalus, videochat (30 päeva prooviperiood tasuta, muidu tasuline), ülesannete/failide/videode üleslaadimine, küsitluste koostamine jne. Ehk siis kokkuvõtvalt annab Eliademy palju võimalusi lihtsalt ning kiirelt ettevalmistada õpilastele erinevaid õpikeskkondasid. Minu amet ei ole küll otseses seoses formaalharidusega, kus selliseid võimalusi ehk kõige parem kasutada  oleks, kuid leian, et suudaksin ja saaksin rakendada selliseid keskkondi ka mitteformaalses õppes (nt huvitegevuses).


Õppides IT valdkonda kuuluvat eriala, mis on pidevas muutuses, siis toimub ka minu jaoks pidev õppeprotsess, sest selles valdkonnas ei ole võimalik aastaid vanade teadmiste peal oma tööd teha. Ootan huviga uute teadmiste omandamist ja  erinevate innovatiivsete lahenduste katsetamist.


Kasutatud kirjandus:

1. Väljataga, T., Pata, K., & Priidik, E. (2009). Õpikeskkonna kujundamine haridustehnoloogiliste vahenditega. K. Pata, & M. Laanpere (toim), Tiigriõpe: Haridustehnoloogia käsiraamat (lk 11–14). Tallinn: TLÜ informaatika instituut.


Link ülesandele: https://opikeskkonnad.wordpress.com/2015/09/06/esimene-teema-virtuaalsed-opikeskkonnad-ja-opihaldussusteemid/


https://dagnepress.wordpress.com/2015/09/12/esimene-teema-virtuaalsed-opikeskkonnad-ja-opihaldussusteemid/

1 comments:

g2tlinj to Dagne P

25.09.2015 3:01

Ma katsetasin samuti Eliademy’t ning mõte tekkis sinu omaga taoline: kui mul oleks vaja mingit kursust luua, siis Eliademy keskkond tundus selleks väga lihtne, mugav ja mõnus.


LikeLike

Post a comment