IFI7052.DT Õpikeskkonnad ja õpivõrgustikud

Esimene teema – õpikeskkonnad ja õpihaldussüsteemid

11.09.2015 11:13 by Signe P

Katsetasin õpihaldussüsteeme Eliademy ning Schoology, vähesel määral tutvusin ka Edutizer´iga.


Väljataga, T., Pata, K., & Priidik, E. (2009) järgi on tüüpilises õpihaldussüsteemis õppematerjalide ja viidete paigutamise ning järjestamise võimalused, ülesannete ja testide koostamise, edastamise ning järjestamise võimalused. Õppejõud saab õppijaga individuaalselt suhelda, ühiseks õppimiseks on enamjaolt kasutusel foorumid. Ka autorid Watson, W. R., & Watson, S. L. (2007) toovad oma artiklis välja, et õpihaldussüsteemiga (learning management system – LMS) on tegemist juhul, kui need on raamistikud, mis haldavad kõiki õppimise protsesse. Seega saab ka tuginedes kirjandusele väita, et nii Eliademy kui ka Schoology puhul on tegemist õpihaldussüsteemidega, sest mõlemad keskkonnad sisaldavad ülalkirjeldatud võimalusi.


Oma asutuste koolituste läbiviimisel olen siiani kasutanud e-keskkonda rohkem testide ja arvestuste koostamisel-läbiviimisel, seega pigem on minu varasemad kokkupuuted õpikeskkondadega või õpihaldussüsteemidega väga põgusad ja pinnapealsed. Katsetamisel ühe minu jaoks olulise aspektina lisaks kursuse koostamisele vaatlesin testide koostamist. Proovisin mõlemas põhjalikumalt katsetatud keskkonnas sisse logida õpetajana, Schoology´s ka õpilasena.


Eliademy puhul meeldis selle lihtsus, eestikeelne tugi ning tasuta kättesaadavus. Küll aga see tasuta kasutamine on piirangutega – tahtes nt koostada koolitust, millel on piiratud nähtavus, tuleb selle eest eraldi maksma hakata. Asutuses, kus ma töötan, on õppematerjalide diskreetsus olenevalt koolitusest väga oluline. Keskkonna lühiajalisel katsetamisel hakkas silma testide küsimuse tüüpide vähesus. Õigemini pakkus keskkond vaid piiratud võimalust – ühe või mitme õige vastusega küsimused. Ei saa välistada, et tegelikult ka teistsugused võimalused on siiski Eliademy´s olemas, kuid põgusa katsetamisega neid ei tuvastanud.


Schoology plussideks saan välja tuua samuti tasuta kättesaadavuse, esmapilgul on tasuta (Basic) versioonis rohkem võimalusi koolituse ülesseadmisel võrreldes Eliademy´ga. Minu jaoks mittetähtsa miinusena võib välja tuua võrreldes Eliademy´ga eestikeelse toe puudumise. Kursuse koostamine on lihtne, arusaadav. Testide koostamisel on küsimuse tüüpe tunduvalt rohkem ning minu jaoks suure plussina tooksin välja ka mitme vastusega küsimuste puhul osalise punktide jagamise, mis paljudes testimiskeskkondades puudub. Schoology puhul katsetasin ka õpilasena materjalide vaatamist ning testi läbimist. Kui õpilasel ei ole probleeme inglise keelest arusaamisel, siis on ka õpilastele mõeldud keskkond võrdlemisi lihtsalt kasutatav.


Väga põgusalt tutvusin ka Edutizer´i võimalustega demo keskkonnas. Tutvutud keskkondadest oli Edutizer visuaalselt kõige kutsuvam, kuid kuna oli võimalus vaid õpilase demokeskkonda proovida, siis süvendatumalt lehe võimalusi ei uurinud.


Katsetuste kokkuvõtteks võin öelda, et esmapilgul olen küll leidnud enda jaoks sobiva õpihaldussüsteemi, mida on võimalik minu asutuses edaspidistel koolitustel kasutada – selleks osutus Schoology. Kuigi nii Eliademy kui ka Schoology lehel on olemas tasulised versioonid asutustele, on võimalik ka tasuta versioone edukalt koolituste korraldamiseks kasutada.


Kasutatud kirjandus:  1. Väljataga, T., Pata, K., & Priidik, E. (2009). Õpikeskkonna kujundamine haridustehnoloogiliste vahenditega. K. Pata, & M. Laanpere (toim), Tiigriõpe: Haridustehnoloogia käsiraamat (lk 11–14). Tallinn: TLÜ informaatika instituut.

  2. Watson, W. R., & Watson, S. L. (2007). An Argument for Clarity: What are Learning Management Systems, What are They Not, and What Should They Become? TechTrends, 51(2), 28–34. http://doi.org/10.1007/s11528-007-0023-y


Link ülesandele: https://opikeskkonnad.wordpress.com/2015/09/06/esimene-teema-virtuaalsed-opikeskkonnad-ja-opihaldussusteemid/


https://signepr.wordpress.com/2015/09/11/opikeskkonnad/

1 comments:

Kati to Signe P

18.09.2015 11:55

Väga põhjalik kokkuvõte ja respect, et jõudsid tutvuda nii mitme keskkonnaga. Ivari postitusest jäi mulje, et Eliademy oli veidi väiksemate võimalustega kui minu arvates Schoologyl on ja Sinu ülevaatest sain väikese kinnituse sellele, et minu väga positiivne hinnang Schoologyle oli ehk isegi “õige”. Mulle Schoology väga meeldis. Väga intuitiivne ja loogiline keskkond.


LikeLike

Post a comment