IFI7052.DT Õpikeskkonnad ja õpivõrgustikud

Õpikeskkonnast Tera

09.09.2015 20:25 by Airit V

Laupäeval tutvustatud õpikeskkonnad tundusid katsetamiseks põnevad .


Valisin siiski tutvumiseks Tera, mis on Stuudiumi osa. Kuigi meie koolis on Stuudium kasutusel nüüdseks täpselt aasta ja selle kasutamine on tõesti väga lihtne, avastasin ma Tera alles eelmisel kevadel. Lisasin sinna õpilaste jaoks kordamise eesmärgil erinevaid LearningAppside linke. Kuna tundi viis läbi asendaja ja kõik õpilasted pole ikka veel Stuudiumi kasutajad, siis sel korral oli rohkem kasu väljaprinditud QR- koodidest.


Sellega minu Tera kasutamiskogumus piirduski.


Lisades sel nädalal oma päevikusse õpiabirühma õpetajat sain aru, et võin oma päeviku siduda Teraga. Eelmisel aastal polnud ma seda võimalust märganud ja ilmselt ei osanud ma seda siis ka veel tahta.


Terasse kursuse loomine on väga lihtne. Valisin teemaks 9.klassi matemaatika ja sain moodustada kaustad iga teema kohta. Mõistlikum on luua kursus ühe teema kohta ja moodustada kaustad alateemadest, et oleks lihtsam materjali leida. Terasse on võimalik laadida linke, loodud töölehti, lisaülesandeid, õpikupeatükke, koduseid kontrolltöid jne. See osa Terast on minu nägemuses eelkõige õpilastele, kes tihti puuduvad ja soovivad kursis olla õppetööga. Kui tunnikirjelduses on töölehe täitmine, siis saab õpilane ka ise seda töölehte vaadata ja täita. Õpilased saavad tagasisidet jätta erinevate õpiülesannete juurde. Suur osa e- keskkonna sisust on siiski õpetaja täita, õpilased saavad anda vaid enesehinnangu vormis tagasisidet oma sooritusele. Õpihaldussüsteemi poolt ette antud raamid ja struktuur toetavad õpetaja- ning materjalikeskset lähenemist, kus õpetaja dikteerib õppeprotsessi, määrab ära ressursid ja tegevuse (Väljataga, Pata, & Priidik, 2009).


Kursusele lisatakse automaatselt selle klassi õpilased, kes on juba sama klassi päevikus.


Õpilasi on võimalik ka ise lisada või kustutada ja nad ei pea olema samast klassist, seega saab luua ka huviringide kursuseid. Terasse on võimalik lisada ka näiteks loovtööde materjale nii 3. kooliastmele kui ka õpetajatele.


Terasse on võimalik lisada ka ülesandeid. Ülesannete juurde saab lisada täiendavad nõudmised, ülesande alguse- ja lõpuaja; ülesanne võib olla etapiviisiline või ühetunnine projekt, lisaks on võimalik moodustada meeskondi. See osa Terast toetab muutunud õpikäsitust sisaldades pingutust nõudvat ülesannet, koostööd ja enesejuhtimist. Kõigil õpilastel ei pea olema sama pingutust nõudev ülesanne, kuigi nad võivad olla samast rühmast ja õppida sama õppeainet (Dalsgaard, 2006). Ülesande täitmine ei piira kuidagi selle sooritamiseks valitavaid vahendeid ja õpilased saavad kasutada ka sotsiaalset tarkvara.


Tera üheks puuduseks õpilaste silmis võib pidada selle igavat kujundust.


Stuudiumi kaudu on õpilastel ja õpetajatel võimalik ka omavaheline suhtlemine, meie koolis pole see millegipärast väga levinud, kasutatakse ilmseilt muid kanaleid.


Kuna Eestis on õpetamine paljuski veel väga konservatiivne, on Tera isegi mõnevõrra ajast ees. Kui palju on meie hulgas õpetajaid, kes lasevad õpilastel õppeprotsessi juhtida? Pingutust nõudvate õpiülesannete süsteem nõuab õpetamise suurt muutust.


Usun, et Tera on kõigile Stuudiumi kasutajatele siiski abiks töö planeerimisel ja materjalide jagamisel. Stuudium on väga paindlik õpetajate soovidele vastu tulema ja looma iga kooli jaoks sobilikumat õpikeskkonda.


Kasutatud materjalid:  1. Väljataga, T., Pata, K., & Priidik, E. (2009). Õpikeskkonna kujundamine haridustehnoloogiliste vahenditega. K. Pata, & M. Laanpere (toim), Tiigriõpe: Haridustehnoloogia käsiraamat (lk 11–14). Tallinn: TLÜ informaatika instituut.

  2. Dalsgaard, C. (2006). Social software: E-learning beyond learning management systems. European Journal of Open, Distance, and E-Learning, 9(2), 1–7.


https://vairit.wordpress.com/2015/09/09/opikeskkonnast-tera/

1 comments:

enopihla to Airit V

20.09.2015 19:39

Vaga hea ülevaade Tera võimalustest. Mainisid, et Sinu koolis ei ole osadel õpilastel oma kontosid. Koolis, kus mina õpetan, ilmnes sama probleem. Kui täpsemalt uurima hakkasin, siis selgus, et paljud õpilased kasutavad Stuudiumisse logimiseks lapsevanema kontot. See oligi põhjuseks, miks nad kõik ei saanud Teras olevatele materjalidele ligi.


Eno P


LikeLike

Post a comment