IFI7066 Magistritöö seminar II

Kolmas ülesanne: Magistritöö metodoloogia (täiendatud)

24.04.2014 15:56 by Luisa Pani

  • Uurima hakkan õpetajaid ning õpetajate haridustehnoloogilisi pädevusi.

  • Probleemi korralikuks lahendamiseks pakun enesehindamise küsimustiku, mis tugineb ISTE NETS-T standardile täitmiseks kõigile Tallinna Polütehnikumi põhikohaga õpetajatele ja kutseõpetajatele.

  • Pädevusi analüüsin tasemeti ning võrdlen omavahel kutseõpetajate ning üldharidusõpetajate pädevusi ning võimalikke erinevusi tulenevalt haridustasemetest.

  • Lisaks uurin kuivõrd on võimalik õpetajatel enesehindamise tulemuste põhjal leida endale sobiv täiendkoolitus. Andmete kogumiseks kasutan poolstruktureeritud intervjuud. Intervjuud transkribeerin ja kategoriseerin.


http://lpani.wordpress.com/2014/04/24/kolmas-ulesanne-magistritoo-metodoloogia-taiendatud/

0 comments:

Post a comment