IFI7066 Magistritöö seminar II

1. kontaktseminar

15.03.2014 21:57 by Maris Maripu
Magistritöö seminar II sissejuhatava esitluse: IFI7066_kontaktpaev_I.pdf

29. märtsiks 2014:
1. Sissejuhatus: 3 -4 lk
2. Kirjanduse analüüs: 10-15 lk
3. Metoodika: 2-3 lk

Google scholar otsing
TLÜ Akadeemiline Raamatukogu (www.tlulib.ee)-> Inforessursid -> e-andmebaasid -> Sisene andmebaasidesse TLÜ kasutajana (ÕISi kasutaja+parool) ->

TLULIB andmebaasid haridustehnoloogia alal:

  • SchienceDirect
  • SpringerLink
  • IEEE Computer Society* (tehniline)
  • Taylor & Francis Online* (kasvatusteaduste teemal)

+

  • ACM Digital Library*
  • Wiley Online Library*

* Ligipääs

Eesti andmebaasid
tallinn.ester.ee
tartu.ester.ee
dspace.utlib.ee
www.digar.ee - ajalehed
http://magseminar2.blogspot.com/2014/03/1-kontaktseminar.html

0 comments:

Post a comment