Magistritöö seminar

Ülesanne 3

04.05.2013 9:22 by Dmitri Burlakov

Kui mul on vaja koostada tasemetöö siin mul on vaja ka leida ja uurida mõned küsimusid mis on mu plaanis.

Esimesel mul on vaja teada mis koolides ja kui palju informaatika tund on ja mis klassisides. Selle jaoks mul on soobiv kasutada küsimustik (võib olla google docs või küsimustik minu ajaveebis). Osaleid mulle jaoks saaks saada informaatika õpetajad. Pärast  võib olla saamaga küsimustlikuga ma püüan teada mis vahendeid ja programmid kasutavad õpetajad oma tunnis. Kui mul on vaja esimesel teha mitme tasemetoo variandi siis saan teha mitme küsimustiku et koolid kus on erinevad informaatika tunni arv. Tean et realselt õpetajal on väga vahe aega et kokku  kohtuma siis rohkem aega planeerin suhelda interneti läbi aga kohtuda kui on realselt väga tähtis küsimusid.  Planeerin et võib olla 20-30 kooli informaatika õpetaja osalevad minu uuringus.    
http://dmitrimagtoo.blogspot.com/2013/05/ulesanne-3.html

0 comments:

Post a comment