Magistritöö seminar

Ülesanne 3.

04.05.2013 7:05 by Mihhail Gruzdev
Teema: Videomängude positiivne mõju õppetegevusele

- keda/mida hakkate uurima?
Alguses tuleb tutvuda teoreetilise materjaliga, mis käsitleb videomängude mõjusid. Seejärel uurin õppekavad ja erinevaid ainekavad, et leida seoseid videomängude mõjude ja õpetatavate oskuste vahel. 
Teiseks variandiks on viia läbi küsitlus õpetajate vahel, kus uuriksin õpetajate hoiakut videomängude suhtes ning nende teadlikust nende positiivsetest mõjudest.

- kuidas te andmed kätte saate?
Teoreetilisi andmeid saab erinevatest raamatutest, artiklitest jne. 
Küsitluse jaoks arvan et piisab kui küsitleda 4-5 kooli kuna eesmärgiks on saada üldine pilt. Arvan et piisab kui igast koolist oleks 5-6 õpetajat kes võtaksid osa küsitlusest.

- mida te nende andmetega peale hakkate?
Saadud andmete põhjal magistritöö lõpuks valmib lühike ülevaatlik materjal, mis oleks abiks õpetajatele videomängude rakendamisega õppetöös, muutes seda õpilaste jaoks huvitavamaks ja kaasavamaks. Samuti saadud teoreetiliste andmete abil oleks võimalik lükata ümber seni kehtivaid valesid arusaamu videomängude mõjust muutes õpetajate hoiakut nende suhtes positiivsemaks.
http://mtseminar.blogspot.com/2013/05/ulesanne-3.html

0 comments:

Post a comment