Magistritöö seminar

Iseseisev töö IV kontaktpäevaks

03.05.2013 14:32 by Viive Abel
Ülesanne: http://magtooseminar.wordpress.com/2013/04/06/iseseisev-too-iv-kontaktpaevaks/ Teema: Tehnoloogia rakendamine loodusainetes Kuusalu Keskkooli näitel - keda/mida hakkate uurima? Kõigepealt tutvun olemasolevate töödega sel teemal, näiteks Eestis on teemat käsitlenud oma magistritöös Marili Pruuns (2010) „Loodusteadusliku hariduse relevantsus ühe kooli õpilaste arvamuste põhjal“ ja Kaja Linde (2008) „9. klassi … Continue reading
http://www.htk.tlu.ee/wordpress/dippler/viiabel/2013/05/03/iseseisev-too-iv-kontaktpaevaks/

0 comments:

Post a comment