Magistritöö seminar

Magistritöö struktuur

03.04.2013 17:19 by Elo Sepp

Iseseisev töö III kontaktpäevaks

Teema

Monitooringu roll noorte jalgpallitreeningute korraldamisel Eestis


Probleem

Eestis ei ole jalgpallitreeningute läbiviimist uuritud ja seetõttu ei ole teada, kas treenerid monitoorivad sportlaste sooritusi ja kas tulemusi kasutatakse treeningute läbiviimisel.


Eesmärk

Uurida jalgpallis kasutatavaid monitooringu võimalusi ja leida lahendused edukate praktikate rakendamiseks Eesti jalgpalliklubides noorte jalgpallurite treeningprotsessis ühtsete põhimõtete järgi.


Uurimisküsimused

Milliseid metoodikaid ja monitooringu võimalusi kasutavad Eesti jalgpalliklubide treenerid noorte treeningutel?

Kuidas kasutatakse mujal maailmas noorte jalgpallis monitooringut?

Millised on monitooringu kasutamise võimalused Eesti noorte jalgpallis?

Struktuuri skeemi 1. versioon


Lisan siia täiendatud struktuuri .http://elolee.wordpress.com/2013/04/03/magistritoo-struktuur/

2 comments:

Hans Põldoja to Elo Sepp

04.04.2013 18:55

See, et Eestis ei ole jalgpallitreeningute läbiviimist uuritud, ei pea päris paika. Mul õnnestus leida sel teemal kolm Tartu Ülikooli magistritööd:


Kompleksse treeningu metaboolne ja arenduslik toime noorte jalgpallurite organismile

Kaarna, Katrin

URI: http://hdl.handle.net/10062/8493

Date: 2009-02-03


Naisjalgpallurite töövõime hindamise võimalused

Sarjas, Maarit

URI: http://hdl.handle.net/10062/18975

Date: 2011-10-20


Erinevate kiiruse ja vastupidavuse arendamise meetodite võrdlev analüüs jalgpallurite treeningus

Hurt, Norbert

URI: http://hdl.handle.net/10062/26200

Date: 2012


Esimesega neist on seotud ka kolm teaduspublikatsiooni.


Soovitan teistel samamoodi otsida, milliseid magistritöid nende teema valdkonnas Eestis kaitstud on. Otsinguks sobivad Tartu Ülikooli DSpace ning ESTER Tallinn ja ESTER Tartu.

Elo to Elo Sepp

05.04.2013 9:45

Olen nende töödega tutvunud, samuti on mul olemas ülevaade Terviseteaduste ja Spordi Instituudis tehtud jalgpalliteemaliste uurimistöödest.

Probleemi kirjelduses olen mõelnud kõikide Eesti meistrivõistlustel osalevate klubide treeningute läbiviimise uurimist – seda ei ole minu andmetel tehtud. Probleemi kirjelduses ei ole mõeldud treeningmeetodite ja koormuse uuringuid, mida on tehtud üksikute klubide või testgrupi näitel Eestis. Katrin Kaarna magistritöö on väga huvitav ja uurimist vajab just see, kui paljud treenerid on kursis selle ja teiste jalgpallialaste uuringutega ja kas nad kasutavad neis olevat infot oma töös. Seda temaatikat puudutab esimene uurimisküsimus “Milliseid metoodikaid kasutavad Eesti jalgpalliklubide treenerid noorte treeningutel”.

Katrin Kaarna mainib oma töös, et jalgpallitreenerite seas on levinud kaks erinevat lähtenurka palli kaasamises treeningutel. Kuid kahjuks ei leidnud ma töös viidet, kas see toetub tema kogemusele, vestlustele treeneritega või uuringule. Kui treenerite seas on tehtud uuring, siis loodan sellega tutvuda.

Post a comment