Magistritöö seminar

Magistritöö teema

08.03.2013 3:33 by Kristi Jaason
Ülesanne

Esimene iPad jõudis müügile ligi 3 aastat tagasi, 3. aprillil 2010. aastal. Kerge, aku kestvus 8-10 tundi, kasutusmugavus, intuitiivsus, interaktiivne sisu on märksõnad, mis seostuvad iPadiga ning nende omaduste pärast arvatakse, et iPad ja teised tahvelarvutid vahetavad koolis peagi välja traditsioonilised paberõpikud. Vaatamata lühikesele ajale on kirjastused nii Eestis kui ka mujal juba turule tulnud esimeste e-õpikutega. Samas on e-õpikute ja tahvelarvutitega seostuvat temaatikat veel vähe uuritud.

Suurimat mõju usutakse e-õpikutel olevat loodusainete õpetamisele, kuid tahvelarvutite võimalustest parendada ja mitmekesistada võõrkeeleõpet on kuulda olnud palju vähem. Kui loodusainete puhul on suurimaks probleemiks õpilaste vähene huvi, siis võõrkeeleõppes on õpetajale suurimaks väljakutseks õpilaste väga erinev tase. Võõrkeele e-õpikud peaksidki muutma õppimise huvitavamaks ja pakkuma võimaluse kõigil õpilastel vastavalt oma tasemele õppetöös osaleda.

Kuigi soovin oma magistritöö kirjutada teemal e-õpikud võõrkeeleõppes, siis ei ole ma kindel, millele täpsemalt oma töös keskenduda. Siin on mõned mõtted koos omapoolsete kommentaaride ja kõhklustega:
  • iPadi lubavused ja nende kasutamine võõrkeele e-õpikute koostamisel - arvan, et siin saaks uurida, kuidas luua e-õpikut, mis võimaldab õppetööd efektiivsemalt läbi viia, muudab õppetöö mitmekesisemaks ja huvitavamaks ning samuti arvestab õppija individuaalsust. Kõhklus - kas teema ei ole liiga lai?
  • analüüsida olemasolevaid iPadile loodud inglise keele õpikuid, nt milliseid (lisa)võimalusi see pakub võrreldes paberõpikuga. Kõhklus - kust neid e-õpikuid saada? Proovisin inglise keele e-õpikuid internetist leida ja avastasin ainult ühe kirjastaja (Express Publishing), kes on inglise keele e-õpikuid välja andnud. Eesti kirjastused hetkel e-õpikuid inglise keele õppimiseks välja andnud ei ole.
  • siduda oma magistritöö Mart Laanpere mainitud e-õpikute projektiga. Projekti käivitumine ei ole veel kindel ning hetkel ei tea ma, mis on projekti eesmärgid.
  • üks lahendus oleks inglise keele e-õpikuid õpilaste peal katsetada ja uurida nende mõju õpilaste õppimisse kaasatusse ja motivatsioonile, kuid see eeldab, et iga uuringus osalev õpilane saab kasutada iPadi, olemas on nende vanusele ja tasemele sobiv e-õpik ning selle õppetöös kasutamine toimub pikema perioodi vältel vältimaks uudsuse mõju uuringute tulemustele.
Kuna mul pole konkreetset teemat, siis pole rääkinud ka potentsiaalse juhendajaga. Ma tõesti loodan, et kontakttunnis saan oma mõtetes selgust, võibolla isegi mõne parema idee, misjärel suudan sõnastada oma lõputöö teema, püstitada konkreetsed uurimisküsimused ning saan asuda juhendajat otsima.
http://kristiopiblogi.blogspot.com/2013/03/esimene-ipad-joudis-muugile-ligi-3.html

1 comments:

Elo to Kristi Jaason

08.03.2013 18:33
Kristi tee ise inglise keele e-õpik ja katseta seda ka oma õpilaste peal. Töösse teed sellest protsessist ja laste arvamusest kokkuvõtte. Päris asju peaks saama ka teha magistritööna. Teistel on siis järgmisel korral, mida võrrelda paberõpikuga.
Post a comment