Töö allikatega, viitamine ja viidete haldamine e-õppes

Viimane nädal: kokkuvõtted ja tagasiside

20.06.2010 17:41 by Kailit Taliaru

Viitamiskursuse lõpp on käes. Kursuse jooksul õnnestus saada palju informatsiooni, kuidas edasi minna. Kõige rohkem on mul heameel, põhjaliku APA viitamissüsteemi juhendi, Mendeley tarkvara ja Son of Citation Machine internetilehekülje üle.

Edasi? Olen juba täiendanud oma õppematerjale, mida sügisel õpilastele rääkida ja millele tähelepanu juhtida. Kindlasti tahan neile tutvustada ka varem mainitud internetilehekülge, kui mugavat viidete ja viitekirjete koostamise keskkonda. Aitäh, Mart ja Hans, selle kursuse eest, mina sain küll segases viitemaailmas orienteerumiseks juhiseid juurde.

\"\"
http://allikategaviitamine.blogspot.com/2010/06/viimane-nadal-kokkuvotted-ja-tagasiside.html

0 comments:

Post a comment