Töö allikatega, viitamine ja viidete haldamine e-õppes

8. nädal: õpiobjektid

19.06.2010 19:14 by Piret Joalaid
Selle nädala ülesanne on õpiobjektide otsimise ja kasutamise kohta.
Õpiobjekte saab otsida repositooriumitest ja referatooriumitest.
Näiteid eestikeelsete kohta:
Koolielu (http://koolielu.ee/pg/waramu/) on Tiigrihüppe Sihtasutuse hallatav haridusportaal, mis sisaldab muuhulgas üldhariduskoolidele mõeldud õppematerjale. Tehniliselt on tegemist nii repositooriumi kui ka referatooriumiga. Kõik õppematerjalid on varustatud detailsete metaandmetega, mis lihtsustavad nende sirvimist ja otsingut. Oluline osa õppematerjalidest on avaldatud erinevate Creative Commons litsentside alusel. Koolielu õppematerjalide repositoorium töötab Tallinna Ülikoolis loodud Waramu repositooriumitarkvara baasil.
e-Õppe Arenduskeskuse repositoorium (http://www.e-ope.ee/repositoorium) sisaldab kõrgkoolide ja kutseõppeasutuste õppejõudude poolt koostatud õppematerjale. Suur osa seal kirjeldatud õppematerjalidest on avaldatud Creative Commons litsentside alusel.
Teistest Eesti õppematerjalide kogudest väärivad äramainimist Miksike(http://www.miksike.ee/) ja LeMill (http://lemill.net). Miksike sisaldab suurt hulka e-lehti, millest oluline osa on loodud aastate eest ning pole korralike metaandmetega kirjeldatud. LeMill keskkonna loojad ei liigita LeMill keskkonda repositooriumide alla, kuid sellegipoolest sisaldab see keskkond üle 1800 eestikeelse õppematerjal, mis on varustatud nende sirvimist ja otsimist võimaldavate metaandmetega.

Õpiobjektide repositooriumite ja referatooriumite täielik lugemismaterjal on siin: http://lemill.net/content/webpages/opiobjektide-repositooriumid-ja-referatooriumid

\"\"
http://piretiavatud.blogspot.com/2010/06/8-nadal-opiobjektid.html

0 comments:

Post a comment