Töö allikatega, viitamine ja viidete haldamine e-õppes

8. nädal: õpiobjektid – praktiliselt

19.06.2010 19:18 by Piret Joalaid
Selle nädala ülesandeks on leiada õpiobjektide repositooriumidest 3 oma valdkonna õpiobjekti ja viidata neile vastavalt APA viitamissüsteemile. Õpiobjekte otsides pöörata tähelepanu ka litsentsidele. Kas teie valdkonnas leidub avatud sisulitsentsiga õppematerjale? Kui jah, siis millist litsentsi need põhiliselt kasutavad?
Selle nädala teemaga olen päris hästi kursis, sest õpetan seda Tiigrihüppe KooliMilli kursusel teistelegi.
Olen kasutanud Koolielu ja LeMilli nii õppematerjalide otsimiseks kui ka juhendanud neisse tehtavaid töid, kiidan mõlemat. E-õppe Arenduskeskuse repositooriumit ei ole kasutanud, sest olen põhikooli õpetaja. Miksikest kasutasin esimestel õpetaja-aastatel 7-8 aastat tagasi, ega siis muud vist veel olnudki. Enam ma seda ei kasuta, sest ei pea usaldusväärseks: materjalides on palju vigu ja autoriõiguste kaitsmisega ei pruugi ka kõik korras olla.
Otsisin siis e-õppe arenduskeskuse materjale, ehk on siiski midagi huvitavat. Ja oligi.
1. Kuningas, Kristi. E-kursuse \"Korrektse emakeele kursus\" materjal. Tartu ülikool, 2009. Vaadatud http://www.e-ope.ee/repositoorium/otsing?@=6bun#euni_repository_10895 (19.06.2010)
2. Lindström, Liina. E-kursuse \"Eesti keele korpuste praktika\" materjalid. Tartu ülikool, 2009. vaadatud http://www.e-ope.ee/repositoorium/otsing?@=672o#euni_repository_10895 (19.06.2010)
3. Tarvas, Mari. E-kursuse \"Sissejuhatus kirjandusteadusesse\" materjalid. TLÜ 2009. Vaadatud http://www.e-ope.ee/repositoorium/otsing?@=5z48#euni_repository_10895
Kõik need tööd on litsentsi all Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License
Niisiis leidsin kasulikku küll ja ka need on vabalt kasutatavad materjalid (ei tohi vaid äri teha ega muuta) nagu Koolielus ja LeMillis.
\"\"
http://piretiavatud.blogspot.com/2010/06/8-nadal-opiobjektid-praktiliselt.html

0 comments:

Post a comment