Töö allikatega, viitamine ja viidete haldamine e-õppes

Seitsmenda nädala ülesanne: teadusartiklite andmebaaside kasutamine

18.06.2010 10:45 by Evi Tarro

Proovisin Google Schola. Otsisin märksõnadega “game”, “video game”, “computer game”. Tulemused:

\n

Paraskeva, F., Mysirlaki, S., Papagianni, A., (2010) Multiplayer online games as educational tools: Facing new challenges in learning, Computers & Education, Volume 54, Issue 2, February 2010

\n

Gee, J. P., (2003) What video games have to teach us about learning and literacy, Computers in Entertainment (CIE), Volume 1, Issue 1, October

\n

Squire, K., (2003) Video games in Education,  http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.100.8500&rep=rep1&type=pdf

\n

Coopr, J.,  Mackie, D., (2006) Video Games and Agrssion in Children, Journal of Applied Social Psychology, Volume 16, Issue 8

\n

Gentile, D. A., jt. (2004) The effects of violent video game habits on adolescent hostility, aggressive behaviors, and school performance, Journal of Adolesdence, volume  27, Issue 1

\n

Mõnel juhul oli kirjas: on-line avaldamine. Kas siis on see avaldamise aeg või tuleb mingi teine aeg üles otsida.

\n

Veel hakkas silma, et leidasin suhteliselt vanu teadusartikleid. Ainult üks oligi 2010, muidu on ikka enamasti aastast 2003 ja vanemad. Üksikud 2004 või 2006.

\n

\n
\"\" \"\" \"\" \"\" \"\" \"\" \"\" \"\"
http://evitar.wordpress.com/2010/06/18/seitsmenda-nadala-ulesanne-teadusartiklite-andmebaaside-kasutamine/

1 comments:

Hans Põldoja to Evi Tarro

21.06.2010 12:23

Vanad artiklid tulevad otsingus välja seetõttu, et otsingutulemuste järjestamisel peaks Google ühe osana arvestama seda, kui palju artiklit tsiteeritud on. See number on vanemate artiklite puhul sageli suurem.

\n

Laiendatud otsingu alt on võimalik otsingutulemust täpsustada. Ma soovitaks sealt kolme valikut:
\n- otsingusõnad esinevad artikli pealkirjas (Find articles where my words occur: in the title of the article)
\n- avaldamise aastad (Return articles published between)
\n- otsitakse ainult artikleid, mitte patente vms dokumente (include patents on valimata)

\n

Sellise otsinguga tuleb 2010. aastast 73 videomängude teemalist artiklit: http://scholar.google.com/scholar?as_q=&num=10&btnG=Search+Scholar&as_epq=video+game&as_oq=&as_eq=&as_occt=title&as_sauthors=&as_publication=&as_ylo=2010&as_yhi=&as_sdt=1.&as_sdts=5&hl=en.

Post a comment