Töö allikatega, viitamine ja viidete haldamine e-õppes

Kaheksanda nädala ülesanne: Õpiobjektid

18.06.2010 10:53 by Evi Tarro

Otsing http://www.e-ope.ee/repositoorium/

\n
    \n
  1. Sildre, J. (2010) Loov koomiks. Vaadatud: http://loovkoomiks.edicypages.com/ (08.06.2010)
  2. \n
  3. Sildre, J. (2010) Koomiks. Vaadatud: http://www.e-ope.ee/repositoorium/otsing?@=6ddq#euni_repository_10895 (08.06.2010)
  4. \n
  5. Saar, M. (2010) Keemiatestide kogumik. Vaadatud http://web.zone.ee/keemiatestid (18.06.2010)
  6. \n
\n

Enamasti on kasutatud Creative Commons litsentsi

\n

Otsimine e-ope repositooriumis onebamugav: autorid pole järjestatud mingi loogika järgi

\n
\"\" \"\" \"\" \"\" \"\" \"\" \"\" \"\"
http://evitar.wordpress.com/2010/06/18/kaheksanda-nadala-ulesanne-opiobjektid/

0 comments:

Post a comment