Digitaalsete õppematerjalide koostamine

Digitaalsete õppematerjalide koostamine on Tallinna Ülikooli Informaatika Instituudi kursus, mille eesmärgiks on võimaldada digitaalsete õppematerjalide koostamiseks vajalike põhiteadmiste ja üldoskuste omandamist ning ülevaate saamist digitaalsete õppematerjalide koostamise tehnoloogiatest ja vahenditest.

Enrollment for this course ended on February 13, 2011.
In case of questions, please contact the facilitator.

Blog posts

Comments

May 30, 2011

Järeleksami tingimused

30.05.2011 11:30 by Course Blog
Esimene võimalus järeleksami sooritamiseks on veel selle eksamisessiooni sees. Järeleksami sooritamiseks on vaja esitada: 9 ajaveebipostitust nädala teemadel:
read more

May 22, 2011

14. nädal. E-õppe kvaliteet

22.05.2011 23:41 by Vaiko Mäe
Õppematerjalide kvaliteet on oluline teema. Eriti veel olukorras, kus Euroopa Sotsiaalfondi rahastusel toetatakse e-õppe materjalide loomist väga suurtes mahtudes. Kogu projekti BeSt eelarve mahuks on üle 7. miljoni euro.Toetussummad e-kursuste
read more

May 20, 2011

Reflektsioon

20.05.2011 0:40 by Astrid Sildnik
Selle kursuse tulemuste reflekteerimine on üsna valuline tegevus. Raske on tunnistada, et püstitatud isiklike eesmärkide täitmine ei õnnestunud algse plaani kohaselt. Tõsi, juurde õppisin palju, sest nädalaülesannnetes viidatud materjalid
read more

May 19, 2011

Kõige esimesed ülesanded

19.05.2011 23:46 by Astrid Sildnik
http://oppematerjalid.wordpress.com/2011/02/04/esimese-nadala-tegevused/Juhtus nii, et üritasin ühes ajaveebis mitut rida ajada, aga kahjuks see ei õnn
read more

Reflektsioon

19.05.2011 13:48 by Aleksandr Makarov
Teema – Soovin rohkem teada saada digitaalsete õppematerjalide koostamise tehnoloogiatest ja vahenditest ning katsetada saadud teadmisi praktikas. Kursus oli huvitav ja mahukas. Saanud teada palju uut, mis kindlast
read more

May 18, 2011

13. nädal. Allikmaterjalidele viitamine

18.05.2011 20:22 by Vaiko Mäe
Viitamisel pole ma kunagi olnud kindel korrektses vormistamises. Usun, et olen viidanud enda tööde arusaadavalt, kuid nõuetega täpsemalt tutvudes, et ole ma päris kindel, et olen teinud korrektse vormistuse.Enne Mendley tarkvara kasutamist olin
read more

May 17, 2011

Arvutipõhisest testimisest

17.05.2011 23:20 by Astrid Sildnik
http://oppematerjalid.wordpress.com/2011/04/11/11-nadal-arvutipohine-testimine Saksa keele õpetajana olen mõne teise ainevaldkonnaga võrreldes ilmselt
read more

Refleksioon

17.05.2011 11:16 by Viive Karusion
Kokkuvõte õpilepingu täitmisest.Teema: kursus Digitaalsete õppematerjalide koostamine on mulle vajalik nii magistriõpingutes kui ka erialasel tööl haridustehnoloogina õpetajate juhendamisel ja nõustamisel.
read more

Reflektsioon

17.05.2011 8:39 by Terje Sööt
Kuna ma ei ole tegevõpetaja, siis minu jaoks oli kursus küllalt raske ja mahukas. Paljude asjadega polnud ma varem üldse kokku puutunud. Seega läks kindlasti tunduvalt rohkem aega kui neil, kes päevast-päeva on igasuguste õppematerjalide
read more

May 16, 2011

Kursuse sotsiaalne võrgustik

16.05.2011 16:34 by Course Blog
Nüüd kui suurem suhtlus kursusel on lõppenud, otsustasin ma teha kokkuvõtte ka meie sotsiaalsest võrgustikust. Ühendused tähendavad teise kasutaja linkimist või kommenteerimist.
read more

June 1, 2011

kaipata to Siret Piir

01.06.2011 14:42
Mõistekaartidel on oluline et mõisteid ühendavad joontele kirjutatud tegusõnad, siis saab mõistekaarti lugeda lausetena!
read more

kaipata to Siret Piir

01.06.2011 14:40
Kas videosid oleks võinud kasutada ka nn. juhtumipõhise õppimise mudel kohaselt probleemi lahendamise planeerimise faasis?
read more

kaipata to Siret Piir

01.06.2011 14:37
Motivatsiooni on keeruline uurida, kuna see on kompleksne psühholoogiline fenomen, soovitan kasutada lihtsamaid mõisteid nagu õpilaste hinnanguid tunni meeldivusele vms.
read more

May 16, 2011

Pille Järvekald

16.05.2011 15:56
Vabandust, mõtlesin jah varustamist..kell oli öö ja sõnad sassis
read more

priit to Pille Järvekald

16.05.2011 11:39
Täpsustan veidi - varundamine tähendab tagavarakoopiate tegemist. Usun, et siin pidasid sa silmas siiski varustamist.
read more

Hans to Viive Karusion

16.05.2011 1:32
Siin on jah allika tüübid natuke valesti. Esimene on hoopis peatükk raamatus. Teises viites olevat allikat mul ei õnnestunudki leida. Kolmas viide on muidu korras, kuid teadusajakirjade puhul ei
read more

May 15, 2011

leitnant to Madis Veskimeister

15.05.2011 19:59
Õige sõna on "refleksioon". Samas - "reflekteerima".
read more

Madis Veskimeister to Course Blog

15.05.2011 19:43
Mis hiljaks jääb, sest ilma ei jää: http://lovikutsu.blogspot.com/2011/05/tiba-hilinenud-opileping.html
read more

Anne Rosenberg to Course Blog

15.05.2011 15:50
Info minu töö kohta.
read more

Mari Orgusaar to Course Blog

15.05.2011 13:35
Mari Orgusaare, Pille Järvekalda ja Terje Sööt´i rühmatöö arutelu http://vabavaralisedekraanisalvestajad.blogspot.com ja töö tulemusel valminud õppematerjal LeMilli k
read more