Mõistekaart õppetöös

Ummikus

15.06.2011 4:27 by Maaris Raudsepp

Oleme Arnoga üheskoos püüdnud kaardistada mõistekaardi tegemise raskusi. Sattusime ummikusse. Kes oskab meid edasi aidata?
http://ideekaart.wordpress.com/2011/06/15/ummikus/

2 comments:

Mart Laanpere to Maaris Raudsepp

15.06.2011 10:36

Sellest mõistekaardist hakkab kohe silma teie püüd asjasse süüvida ja oma õppimiskogemust reflekteerida. Ma küll päris hästi ei saa aru, kus see ummik tekkis. Teie mõistekaarti võiksin koolitajana analüüsida ka Novaki ortodokssetest printsiipidest lähtudes ja sel juhul peaksin juhtima tähelepanu mitmetele “vigadele” (e. Novaki reeglitest mittekinnipidamisele): nt. korduvad samad mõisted erinevates kohtades (“looja pädevused” ühes kohas ja “looja võimed” teises kohas), kohati ei moodusta mõiste-seos-mõiste kolmik lauset (“nii keeruliseks et” – kaob – “ülevaatlikkus”), mõned mõisted on grupeeritud täiendava kasti abil (kuigi kuuluvust, loendit või liike oleks paremini saanud väljendada lihtsalt need mõisted sama seose külge lisades). Mõned teie poolt märgitud CMapToolsi tarkvaralised piirangud tulenevad tegelikult Novaki metoodikast – s.t. kui seda teha ei saa, siis metoodika seda ette ei näe. Mulle väga meeldis see mõistetevaheliste seoste tüpoloogia (mõistekaardi paremas servas) – Novaki vaimus võiks sinna lisada ainult veel seda, et tegelikult ei tohiks mõistekaarti joonistava õppija jaoks nende seoste tüüpe ja silte ette ära piirata. Kui mõnikord mõistekaardi-ülesanne antaksegi õpetaja poolt sellisel kujul, et kaardis kasutatavad mõisted on juba ette määratud, siis seosetüüpide osas soovitab Novak mitte piire ette seada.

Minu jaoks oli pisut üllatav, et mõistekaartide koostamine nii palju tehnilisi raskusi valmistas (mõistete mahutamine, ümberpaigutamine, kustutamine) – ma ise olen vist liiga kaua sedalaadi tarkvara kasutanud, et ei oska ette näha alles esmakordselt arvutil mõistekaarti koostava kasutaja probleeme.

Arno to Maaris Raudsepp

19.06.2011 12:29

Mardi märkuste mõjul lisan veel ühe versiooni raskuste kaardist. Ühtlasi katsetasin uut tehnilist oskust – mõistekaardi muutmist navigeeritavasse võrgulehe formaati:


http://www.tlu.ee/~arno/M6K/raskused/M6K%20raskused%203%200%20AB2.html


Head,


Arno

Post a comment