IFI7208.DT Õpikeskkonnad ja -võrgustikud 2018

Õpileping

11.09.2018 17:05 by Marii M

Õpilepingu postitus


Saamaks kursusest õpikeskkonnad ja – võrgustikud maksimaalset tulemuslikkust enda jaoks, mõtestan alljärgnevalt lahti oma soovidest, vajadustest ning huvidest lähtuvalt õpilepingu eelkõige iseendaga, et püsiksin antud kursuse ja teemade raames rajal. Saan ka hiljem analüüsida, kas minu esialgsed mõtted ja soovid muutuvad ajas ning millises suunas.


Teema:


Lasteaed, kus töötan on eesrindlik oma mõtteviisilt IKT kaasamises õppe- ja kasvatustöös. Need inimesed, kellega meie õpetajad igapäevaselt koos kasvavad ja arenevad on tulevased insenerid, arstid, teadlased, kui me võimaldame neil juba alusharidusse kaasatud kaasaegseid võimalusi ja vahendeid reaalselt ja igapäevaselt kasutada nii õppetöös, kui ka vabamängus.


Viis aastat tagasi alustasime robootika huviringidega, nüüdseks on see kasvanud laiemalt meie asutuse üheks prioriteetseks suunaks, mida arendada ning tõusta esile teiste lasteaedade hulgas. Meie riigi reaalsus on see, et lapsi jääb pigem vähemaks ning ühel hetkel tekib kõigil lasteaedadel vajadus ennast kuidagi teistest eristada ning lapsevanemale turundada. Selle tööga olemegi meie alustanud, pigem varem, kui hiljem. Oleme IKT teinud oma lasteaia „südameasjaks“ ning järjest rohkem õpetajaid on selle oma pärisosaks võtnud, kui lastega igapäevaseid tegevusi tehakse. Meie suund ongi olnud pigem see, et õpetaja ise leiab tee hariduslike robotite ja appideni läbi meie poolt pakutavate koolituste, avatud tegevuste, mentorluse.


Täiskasvanute arvamusest laste liigsest ekraanistumisest aitab vältida vanemaga rääkimine, mida täpselt tehakse, kuidas tehakse, avatud tegevused ja töötoad on meil aidanud nende hirme tuntavalt vähendada.


Soovin, et kogu IKT-ga seonduv meie lasteaias oleks veelgi süsteemsem, läbimõeldum ning laste ja õpetajate soove, vajadusi kaardistav, arvestav. Luua õpetajatele ning teistele huvilistele keskkond ja võrgustik, kus saada reaalset nõu, mida lastega teha, kui soovid on seotud matemaatikaga, keelega, loodusega jne. Selle kursuse raames näen sellise süsteemi loomiseks suurepärast võimalust.


Eesmärgid: • Tutvuda erinevate olemasolevate õpikeskkondadega, võrgustikega

 • Kaardistada õpetajate soovid, mõtted, teadmised seoses IKT-ga, võrgustikega, keskkondadega

 • Uurides ja rääkides erinevate spetsialistidega selgitada välja parimad toimivad praktikad lasteaedades

 • Koostöös õpetajatega valida välja ning kasutusele võtta sobiv või sobivad keskkonnad, mis lähtuksid meie eesmärkidest arengukavas, tuleviku visioonidest ning oleksid kooskõlas tänapäevaste õpikäsitlustega.


 


Strateegiad: • Osalen kõigis kontakttundides, kus mõtestan lahti enda jaoks kuuldu ja nähtu. Olen päriselt kohal

 • Kodused ülesanded on loodud enda maksimum potentsiaali kasutades ning õigeaegselt esitades

 • Olen oma aja juhtimises enda parim versioon

 • Tutvustan oma koduseid töid ka oma kolleegidele lasteaias, et ka nemad oleksid kõigega jooksvalt kursis ning annaksid tagasisidet

 • Hindan oma kaaslaste konstruktiivset kriitikat ning lähtun sellest, kui see muudab asjad paremaks

 • Tutvun erialase kirjandusega, artiklitega, kaaslaste ajaveebidega. Töö käib kogu aeg!

 • Eriala inimestega suhtlemine

 • Inglise keele õppimine erialast lähtuvalt


Vahendid: • Õpikeskkonnad- ja võrgustikud, õppekirjandus, foorumid, konverentsid.

 • Erinevad grupid FB (haridustehnoloogid, nutitund igasse kooli, robootika matemaatikaõppes, robootika lasteaias, Eesti M-õppe kogukond, smart learning enviroments, innovative learning)

 • Haridustehnoloogia teemalised blogid

 • Avatud hariduse teemalised blogid


Hindamine: • Olen saanud teadmised erinevatest õpikeskkondadest ja – võrgustikest

 • Oleme kolleegidega seadnud eesmärgid, kaardistanud ja meil on teadmine, milliseid keskkondi soovime oma töös edaspidi kasutada ning milliseid neist ka lapsevanematele soovitada

 • Olen loonud iseseisvad tööd tähtajaliselt ning läbimõeldult

 • Saanud erialaseid nõuandeid juhtivatelt spetsialistidelt ülikooli sees ja väljastpoolt

 • Olen julge kontakteeruma erinevate spetsialistidega ka Eestist väljas, seega inglise keele õppimine lähtuvalt erialasest keelest.


Reflektsioon: Detsember 2018

https://mariimblog.wordpress.com/2018/09/11/opileping/

0 comments:

Post a comment